Kolumni: Kohti viimeistä etappia!

Omassa elämässä yksi vaihe tulee päätökseen vuoden lopussa, kun oma ajanjakso Seinäjoen Yrittäjien puheenjohtajana päättyy. Kaikkiaan kahdessa eri osassa tässä hienossa joukossa on saanut olla näköalapaikalla kaikkiaan 13 vuotta. Vuosien aikana Seinäjoen Yrittäjistä on muodostunut vahva alueellinen vaikuttaja.

Odotukset yrittäjäjärjestöä kohtaan muuttuvat jatkuvasti. Aikaisemmin yhteisöllisyyden rooli oli merkittävän suuri ja se on osaltaan lujittanut yrittäjyyttä Seinäjoella. Seinäjokelaisista yrittäjistä yli 40 % kuuluu järjestöömme. Jäseniä on nyt yli 1400. Nykyään entistä enemmän meiltä odotetaan konkretiaa ja vastausta kysymykseen, mitä hyötyä minulle on jäsenyydestä. Strategiassamme olemme nostaneet keihään kärjeksi juuri tuon teeman, jokainen jäsenemme osaa nimetä vähintään yhden asian miksi kuulua Seinäjoen Yrittäjiin. Jäsenistö on kuitenkin se tärkein, jonka eteen töitä tehdään päivittäin.

Seinäjoki kaupunkina elää vahvaa kasvun aikaa ja yrittäjien rooli tässä asiassa on merkittävä. Onkin ollut ilo huomata, että Seinäjoen kaupunki on voimakkaasti osallistanut erilaisia sidosryhmiä oman strategiansa luomiseen, joka on varsin yrittäjämäistä toimintaa nykypäivänä. Aivan yhtä tärkeää on, että yrittäjät omissa yrityksissään jatkossa entistä enemmän osallistavat henkilöstöään tulevaisuuden suunnittelussa.

Päivittäisen tekemisen taso ratkaisee edelleen niin kaupungin, järjestön kuin yrityksen toiminnassa. Mikäli jäämme odottamaan parempia aikoja tai oletamme lennon kestävän kuin itsestään, olemme jo myöhässä. Kannustankin jokaista yrittäjää, työntekijää, virkamiestä ja kumppania haastamaan toisianne siitä, pyrimmekö arjen tekemisellä määrätietoisesti asetettuja tavoitteita kohti?

Tulevaisuuden menestyjät siirtyvät entistä enemmän asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Panostakaa yhteisöissänne ihmisiin ja luottakaa heihin. Saatte aikaan uskomattomia tuloksia. Viisaus ja osaaminen asuvat organisaatioissanne, uskaltakaa vain käyttää niitä!

Lopuksi haluan kiittää matkasta erityisesti Seinäjoen Yrittäjien hallitusta, toiminnanjohtaja Kaisa Metsänrantaa ja edellisiä puheenjohtajia Kimmo Heinosta ja Kaija Kuuselaa. Varsinkin te olette olleet ne ihmiset, jotka ovat mahdollistaneet onnistumisen tässä tehtävässä, jonka nyt ylpeänä saan siirtää eteenpäin uusille voimille, jotka tekevät Seinäjoen Yrittäjistä entistä paremman ja vaikuttavamman!

Ossi Viljanen

Seinäjoen Yrittäjien puheenjohtaja