Kolumni: Älä tee aviorikosta

Jumala on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Tämän perusteella avioliitto on Jumalan asettama miehen ja naisen välinen elämänyhteys sekä perheen perusta. Julkinen sitoutuminen, uskollisuus ja yhteiskunnan vahvistus antavat sille turvan. Elinikäisessä avioliitossa miehen ja naisen suhde voi parhaiten toteutua Jumalan tarkoittamalla tavalla. Avioliiton rikkominen haavoittaa syvimpiä ihmissuhteita ja horjuttaa elämän perusrakennetta.

Sanotaan, että kirkolla ei saa olla mitään sananvaltaa avioliittoon, vaan se on kokonaan valtion määrittelemä instituutio. Tämä on kohtuuton vaatimus. Ei kirkon tarvitse eikä se voi vaieta Raamatun ilmoittamista asioista. Kuudes käsky ja katekismuksen selitys ovat tarkoitettu ihmisen parhaaksi. Mitä enemmän rakennamme yhteistä elämäämme kymmenen käskyn pohjalle, sitä parempi yhteiskunta meillä on.

Neljä vuotta on kulunut. Tiistaina 11.2. toimitetaan jälleen kirkolliskokousvaalit. Valittujen joukko päättää Suomen kirkon työhön ja oppiin liittyvistä keskeisistä linjauksista. Luulen, ettei kovin moni kolumnin lukijoista ole kuullutkaan näistä vaaleista eikä ihme. Uutiskynnys on korkea, ja valitsijoiden joukko on pieni. Toukokuussa kokoontuvalle uudelle kirkolliskokoukselle tulee jälleen tärkeitä asioita päätettäväksi. Kaikki merkit viittaavat siihen, että kirkon avioliittokannan muuttamisaloitteet ovat ties kuinka monennen kerran pöydällä. Ajattelen erityisesti kirkolliskokoukseen hakeutuvia pappeja. On oikein, jos vastuulliseen asemaan pyrkivät papit ovat ilmaisseet varsinkin omille seurakuntalaisilleen rehellisesti näkemyksensä kirkolliskokoukseen tulevista asioista, myös avioliittokannasta. Saarnatuoli ja kirkolliskokouksen asiat eivät voi olla niin kaukana toisistaan, ettei niistä voi seurakuntalaisille puhua.

Kuudes käsky on Jumalan lahja. Ehjä koti on Jumalan tahto ja ajallisen elämän kallein aarre. Avioliitto suojelee koko yhteistä elämää. Elämme ajassa, jolloin suojelija tarvitsee suojelijaa. Tarvitsemme siihen valtavasti armoa.

Tapio Hirvilammi

Nurmon kappalainen