Kolumni: Älä ylivelkaannu kesällä(kään)

Helsingin Sanomat kirjoitti 9.5. vantaalaisesta nuoresta, joka oli ensimmäisen pikavipin otettuaan vähitellen ajautunut velkakierteeseen. Hän kertoi asiasta avoimesti ja kertomuksesta kävi vahvasti ilmi, kuinka helppoa kulutusluottojen ottaminen on. ”Rahat tulivat minuutissa tilille” hän kertoo.

Vaivaton rahan lainaaminen laskee taas uuden lainan ottamisen kynnystä ja siinä huumassa saattaa käsitys omasta maksukyvystä hämärtyä. Kaikenlaisten kuluttajatuotteiden markkinointi on läsnä joka päivä mediassa. Niin sosiaalisessa- kuin perinteisessäkin. Koska markkinoinnin perimmäisenä tarkoituksena on saada ihmiset ostamaan markkinoitua tuotetta tai palvelua, ovat vaikuttamisen keinot yhä innovatiivisempia markkinoijilla.

Tarkoitukseni ei ole demonisoida tuotteiden ja palveluiden markkinoijia, vaan kiinnittää huomiota siihen kuinka erilaisten kuluttajatuotteiden ostamista pidetään normaalina. Varsinkin nuorilla, joilla sosiaalinen paine kaveripiirissä vaikuttaa, tulee herkästi mielikuva, että koko ajan pitäisi olla ostamassa uutta merkkivaatetta ja puhelinta. Elää saa, ja täytyykin mutta tulee pitää huoli siitä, että ei elä yli omien varojen.

Parin viikon päästä koululaiset ja opiskelijat lähtevät ansaitulle kesälomalle ja osa nuorista käyttää kesän tai osan siitä kesätöissä. Monille nuorille kesätöiden ansiot saattavat olla ensimmäinen kerta elämässä kun käytettävissä on elämäntilanteeseen nähden poikkeuksellisen paljon rahaa. Toivottavasti näiden nuorten vanhemmat ottavat raha-asiat puheeksi kotona.

On ensisijaisesti vanhempien tehtävä opettaa nuorille vastuullista rahan käyttöä ja opettaa myös säästämisen taito. Ilahduttavaa on ollut huomata, että säästämisestä on tullut muotia myös yhä nuorempien keskuudessa. Jo yläkouluikäiset hahmottavat hyvin mielestäni tänä päivänä säästämisen edut verrattuna velanottoon.

Usein vielä kotona asuvilla nuorilla ei ole kiinteitä menoja, eikä vastuuta omasta tai muiden elättämisestä. Siksi rahan säästäminen nuorena pitäisi olla helpompaa. Nuorella ei ole myöskään tarvetta välttämättä vielä säästää pahan päivän varalle. Tärkeämpää kuin itse säästäminen on asennoituminen rahaan. Sama pätee niin mikro- kuin makrotasolla.

Rahankäytön tulee olla vastuullista, oli kyse omista tai muiden rahoista.

Jussi Saarijärvi

Yrittäjä

Perintäritari Oy