Kolumni: Ammatillisesta ammattilaiseksi

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tehdään edelleen ammattilaisia alueen yrityksiin, vaikka uutisointi viime aikoina on ollut valtakunnallisesti surullisesti negatiivista. Tämän kevään yhteishaku on päättynyt. Yhteishaussa haki perusopetuksen päättäviä 57 920 nuorta. Hakijoista 53 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 47 % lukioon.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedussa oli tämän kevään yhteishaussa haettavana yhteensä 1366 opiskelijapaikkaa. Ensisijaisia hakijoita Sedun perustutkintoihin oli 1337. Ensisijaisten hakijoiden määrä nousi 14,6 % viime vuoteen verrattuna.

Ammatillinen koulutus on kokenut erilaisia muutoksia paljon viimeisten vuosien aikana, kuten reformi, sekä nyt oppivelvollisuuden laajentaminen, siihen liittyvä hakuvelvoite tuli voimaan jo vuodenvaihteessa. Tänä keväänä kaikkien perusopetuksen päättävien oli haettava toisen asteen koulutukseen.

Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee laaja ammattilaisten joukko opiskelijoiden valmistumisen eteen. Lisäksi suuressa roolissa ovat alueen yrittäjät, jotka vastaanottavat opiskelijoita työelämässä oppimisen jaksoille sekä työllistää opiskelijoita valmistumisen jälkeen. Opiskelijoista pyritään tekemään oman alansa ylpeitä ammattilaisia. Työllistymisen lisäksi opiskelijoita ohjataan tuleviin jatko-opintoihin, heille opetetaan muun muassa työnhaun-, työelämän-, ja yrittäjyystaitoja.

Opiskelijoilta edellytetään itseohjaamisen kykyä, sillä heidän täytyy suunnitella ja seurata opintojensa etenemisestä myös itse. Itseohjautuva opiskelija ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja on aktiivinen toimija. Haluan muistuttaa, että opiskelun itsenäisyys ei ole vähentänyt opettajien työtä, päinvastoin. Se vaatii myös opettajalta paljon, koska oppimistehtävien ja itsenäisen oppimisen tulisi olla oppimista edistävää ja tavoitesuuntaista.

Itseohjautuvuus ei silti merkitse sitä, että opiskelija jätetään opintoineen yksin. Siitä kertoo esimerkiksi se, että Sedussa keskeyttäneiden määrä on vuosittain ollut pieni. Keskimäärin alle 6 % opiskelijoista keskeyttää opintonsa kokonaan. Vuositasolla negatiivisesti keskeyttäneitä Sedussa on joitakin kymmeniä. Opiskelijaa ei jätetä yksin. Erilaisiin tilanteisiin löytyy tuki ja apu, kun nuori sitä ottaa vastaan.

Tärkein oppimisen moottori on opiskelijan oma motivaatio. On tärkeää, että nuori on tehnyt hyvässä ohjauksessa oikeita valintoja siirtyessään peruskoulusta toiselle asteelle. Tätä varmasti toivotaan jokaisessa kodissa.

Myötätuulia yhteishaun tulosten odottamiseen.

Joanna Silver

opettaja, kaupunginvaltuutettu (sd.)