Kolumni: Apu yrittäjälle on apu työllisyydelle

Hallituksen esitys irtisanomisten helpottamisesta alle 10 hengen yrityksissä on saanut vastakkainasettelun huippuunsa hallituksen ja yrittäjäjärjestöjen sekä AY-liikkeen välillä. Yhtä mieltä ollaan siitä, että työllisyyttä pitää parantaa.

Irtisanomislain vaikutuksista on kuitenkin saatu hyvin ristiriitaista tietoa ja laki näyttää olevan perustuslain vastainen yhdenvertaisuuspykälissä. Vaarana on, että esitys aiheuttaa suuren epäselvyyden irtisanomistilanteisiin ja käräjöinnit lisääntyvät. Tämä ei varmasti palvele yrityksiä, mutta auttaa tietysti juristien työllistämistä.

Onko irtisanominen Suomessa vaikeaa? OECD:n indeksien mukaan irtisanominen Suomessa on suhteellisen helppoa ja määräaikaisten työsuhteiden sääntely on kevyempää kuin muissa OECD maissa. Toisaalta henkilöperusteisten irtisanomisten vaikeus on haaste etenkin pienille yrityksille. Yrittäjien kokemukset ovatkin suuressa roolissa, kun irtisanomisen vaikeutta pohditaan.

Yrittäjillä työpäivät ovat usein vuorokauden mittaisia. Etenkin pienyrittäjillä energia asioiden selvittämiseen on kortilla. Työoikeuden ymmärtäminen voi olla hankalaa ja irtisanomisvaikeuksien taustalla voi olla turhiakin pelkoja.

Olisiko parempi antaa lisää tukea yrittäjille, että yrittäjä ymmärtää paremmin työoikeutta? Apu yrittäjälle olisi silloin samalla apu myös työllisyydelle.

Työmarkkinoita voidaan uudistaa myös monilla muilla keinoilla. Vihreät eivät halua luoda työmarkkinoita, jossa työntekijät ovat eriarvoisessa asemassa riippuen yrityksen koosta. Vihreät ovat esittäneet, että koulutuksen lisääminen, ensimmäisen ja toisen työntekijän työllistämisen sivukulujen korvaaminen, perhevapaauudistus sekä palkkatuen määrän kasvattaminen olisi osa uudistusta. Tärkeintä on se, että näin pahoja vastakkainasetteluja ei synnytetä miltään taholta. Suomi on menestynyt yhdessä sopimisen kautta. Poteroihin kaivautuminen vie kehitystä taaksepäin eikä paranna yrittäjän eikä työllisen tai työttömän asemaa.

Minulta ei siis tässä tilanteessa heru ymmärrystä sen enempää hallitusta, yrittäjäjärjestöjä kuin AY-liikettäkään kohtaan. Sympatiat jaan pitkää päivää tekevien pienyrittäjien ja tulevaisuudestaan huolissaan olevien työntekijöiden kanssa.

Tuomas Ojajärvi

puheenjohtaja, Vaasan vaalipiirin Vihreät