Kolumni: Arki jatkuu verkossa

Korona muutti kaiken, muutamassa päivässä. Maailmanlaajuinen pandemia ja Suomen hallituksen määräykset vaativat Seinäjoen kaupungilta nopeaa reagointia ja varautumista.

Toiminnan priorisointi, kriittisten tehtävien hoito, etätyö ja etäopetus, toimintojen sulkemiset, talouden kriisiytyminen ja ihmisten ja yritysten hätä vyöryivät päälle.

Kriisitilanteessa on korostunut vahva johtaminen ja yhteisen tilannekuvan tärkeys. Kaupunginjohtajan johdolla kokoontuvat työryhmät arvioivat tilanteen päivittäin ja tekevät toimintaa ohjaavia ratkaisuja. Avainasemassa ovat terveydenhuollon, opetuksen ja varhaiskasvatuksen toimialat sekä ruokahuollon, siivouksen, kuljetuksen ja viestinnän tehtävät.

Kriisi on jo osoittanut tietoverkkojen keskeisen merkityksen kriisitilanteessa. Tietoverkot ovat avainroolissa tilannekuvan saamisessa ja tiedon välittämisessä kaupunkilaisille.

Mutta tietoverkot antavat myös mahdollisuuden jatkaa normaalia toimintaa poikkeusolosuhteissa. Etätyön ja - opetuksen merkitys ja mahdollisuudet ovat tulleet nopeasti ja osin pakotetusti käyttöön.

Teknologia onneksi mahdollistaa uudet toimintatavat. Toimivia ohjelmistoja on olemassa ja Seinäjoella on kaupungin tietohallinto kyennyt hienosti tukemaan niiden nopeaa käyttöönottoa.

Etätyön osaamisessa on ymmärrettävästi suuria vaihteluja, mutta toisilta oppimalla voidaan ottaa nopeita kehitysaskeleita.

Tietoverkot ovat mahdollisuus meille kaikille tukea vaikeuksissa olevia paikallisia yrityksiä. Juuri nyt on oikea aika hankkia palveluita ja tavaroita paikallisilta yrityksiltä niiden tukemiseksi vaikean ajan ylitse.

Tietoverkon tärkein tehtävä on kuitenkin sen tarjoama mahdollisuus ihmisten kohtaamiseen tilanteessa, jossa fyysistä läheisyyttä tulee välttää. Verkon kautta voimme luoda turvaa ja läheisyyttä.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja, Seinäjoki