Kolumni: Ihmiselle hyvä kaupunki

Seinäjoen kasvu on osa maailmanlaajuista kaupungistumisen voittokulkua. Kaupungeilla on kaikkialla maailmassa vetovoimaa asumisen, työn ja vapaa-ajan kohtaamispaikkoina.

Seinäjoki kaupungistuu jälkijunassa. Voimme oppia muiden kaupunkien kehityksestä, välttää virheitä ja omaksua hyviä ratkaisuja.

Yhdysvalloissa, kaupungistumisen edelläkävijämaassa, keskustelu kaupungistumisesta on tänään mitä keskeisin osa maan yhteiskunnallisen kehityksen pohdintaa.

Yhdysvaltalainen sosiologi Eric Klinenberg on tuoreessa kirjassaan ”Palaces for the People” nostanut kaupunkikehittämisen keskiöön kaupungin asukkaille yhteiset tilat. Näillä Klinenberg tarkoittaa kirjastoja, puistoja, liikuntapaikkoja, kaupallisia yhteisöllisiä tiloja, kouluja, päiväkoteja, liikuntapaikkoja ja niin edelleen.

Klinenberg kutsuu näitä tiloja ”yhteiskunnalliseksi infrastruktuuriksi” ja nostaa näiden tilojen olemassaolon jopa tärkeimmäksi yhteiskunnallisen kehityksen suuntaajaksi.

Klinenbergin mukaan kaupungeissa tulee olla avoimia, yhteisiä ja turvallisia kohtaamispaikkoja, jonne kaikki kaupungin asukkaat voivat kokoontua ja kohdata toisensa. Klinenberg osoittaa moniin tutkimuksiin vedoten, että yhteisölliset tilat vähentävät yksinäisyyttä, rikollisuutta, yhteiskunnan jakautumista ja toisaalta edistävät asukkaiden turvallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja sivistykselle otollista ilmapiiriä.

Seinäjoki on kaupungistumisen jälkijunassa, mutta ehkä osin olemmekin edelläkävijöitä.

Apilan ja Aaltokirjaston upeat tilat ja ympäristö, hienot päiväkodit ja koulut liikkumaan kutsuvine pihoineen, uusi Keskustori ja kaupungin monet puistot ja liikuntapaikat, Kampus ja tuleva Tammi-kampus, OmaSpStadion ja muut hienot tapahtumakeskukset… kaikki nämä kokoavat ihmisiä yhteen ja luovat hyvää ja turvallista kaupunkia meille kaikille.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja, Seinäjoki