Kolumni: Ikäihmisille hoivaa

Eduskunta on vuosien varrella säätänyt lukuisia lakeja, joissa säädetään subjektiivisista oikeuksista kansalaisille. Näin lainsäätäjä on halunnut turvata kansalaisille elintärkeitä palveluja riippumatta kuntien ja kaupunkien taloudellisesta tilanteesta. Kunnan on siis järjestettävä palvelu.

Meillä on säädetty laissa muun muassa lasten subjektiivisesta oikeudesta päivähoitoon. Vaikeavammaisille on säädetty oikeudesta henkilökohtaiseen apuun. Pohjoismaiseen hyvinvointivaltion perustaan kuuluu myös oikeus tasavertaiseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Erikoissairaanhoidossa hoidetaan kansalaisia vaikeissakin sairauksissa tasavertaisesti.

Pääsääntöisesti saamani palaute on ollut Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnasta erittäin hyvää. Kuntien vaikeassa taloustilanteessa ovat kunnat vaatineet sairaanhoitopiirin toiminnan tehostamista. Sairaanhoitopiirin tilanne on vaikea, sillä palvelujen kysyntä on lisääntynyt muun muassa laajan päivystyksen ja psykiatria myötä.

Viimeisen vuoden aikana keskustelun keskipisteessä on ollut vanhustenhuolto, kun erityisesti isojen yksityisten hoivayritysten toiminnassa on löytynyt tarkastuksissa törkeitä puutteita. Erityiseksi kipukohdaksi on noussut hoivalaitosten hoitajamitoitus. Hallitusohjelmaan on kirjattu 0,7 hoitajan mitoituksen säätäminen laissa hoivalaitoksiin. Hoitajamitoitus on tärkeä, mutta pitää muistaa, että se koskee ainoastaan niitä vanhuksia, jotka ovat saaneet laitospaikan.

Valtaosa vanhuksista asuu tai joutuu asumaan kotona, koska heille ei ole osoittaa ympärivuorokautista hoivapaikkaa. Nämä potilaat elävät kotihoidon varassa ja joitakin vanhuksia käydään katsomassa jopa viisi kertaa vuorokaudessa. Näin ei voi jatkossa olla.

SDP:n puoluekokous on 10 kuukauden päästä Tampereella ja teen puoluekokous aloitteen vanhusten subjektiivisesta oikeudesta ympäri vuorokautiseen hoivaan, kun tarve todetaan. Kunnan on järjestettävä paikka kolmen kuukauden kuluessa oli rahaa tai ei. Seinäjoellakin on tällaisia vanhuksia useita ja Jyväskylässä peräti 50 henkilöä. On aika nostaa asia esille, sillä se on vanhukselle ja omaisille suuri ongelma.

Harry Wallin

Kaupunginvaltuutettu