Kolumni: Ilmastonmuutos syö terveyttämme

Ilmastonmuutos tarkoittaa maapallon ilmaston lämpenemistä, joka johtuu ihmisen toiminnasta. Ilmastonmuutokset vaikutukset ovat moninaisia. Se vaikuttaa asumiseen, työhön, kulutukseen ja ihan jokapäiväiseen elämäämme.

Ilmastomuutoksella on myös terveysvaikutuksia. Se esimerkiksi kasvattaa sydänriskejä muun muassa liiallisen kuumuuden tai pitkään jatkuvien sateisten jaksojen aiheuttaman pimeyden vuoksi.

Hallitusten välinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi lokakuussa erikoisraporttinsa. Sen mukaan maapallon lämpötila on jo noussut noin asteella esiteollisesta ajasta. Mikäli lämpeneminen jatkuu nykyistä vauhtia, 1,5 asteen raja ylitetään vuosisadan puoleen väliin mennessä. Rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä sekä ihmisille että luonnolle.

Ilmastonmuutos vaikuttaa eri tavoin eri väestöryhmiin. On arvioitu, että eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät ne, joilla on vähiten resursseja sopeutua siihen. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi vanhukset, lapset sekä sairaat ja vammaiset.

Ilmastonmuutos vaikuttaa terveyteemme suoraan tai välillisesti. Vaikutukset voivat olla lyhytaikaisia ja voimakkaita tai lieväoireisia pitkään kestäviä.

Auringonsäteily ja lämpötila ovat keskeisimpiä ihmiseen suoraan vaikuttavia ympäristötekijöitä.

Ilmastonmuutos lisää helteiden voimakkuutta ja kestoa. Erityisen alttiita äärimmäisille lämpötiloille ovat lapset, vanhukset, urheilijat ja ulkotyöntekijät. Myös muut äärimmäiset säätilanteet, kuten myrskyt, rankkasateet ja tulvat vaikuttavat meihin suoraan.

Suomessa harvinaisten, lämpimien maiden sairauksien arvioidaan ilmastonmuutoksen johdosta lisääntyvän. Niin ikään mielenterveysongelmien arvioidaan lisääntyvän pimeän kauden lisääntyessä.

Edellä kuvasin vain muutamia ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia. Ja terveysvaikutukset ovat vain osa kaikista vaikutuksista. Kaikista vaikutuksista ei välttämättä edes vielä tiedetä.

Toimia siis tarvitaan sekä valtioiden että yksilöiden tasolla, jotta ilmastonmuutosta saadaan hidastettua ja toisaalta pystymme varautumaan muutokseen. Niin ikään kansanterveysjärjestöillä on tärkeä tehtävä välittää tietoa ja ennakoida ilmastomuutoksen terveysvaikutuksia.

Paula Risikko

Eduskunnan puhemies