Kolumni: Kaupungin taloustilanne huolestuttaa

Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunta antoi valtuustolle arviointikertomuksensa vuonna 2018, jossa esitetään vuoden sisällä tehdyt arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungin hyväksytyssä strategiassa talouden tavoitteena on talouden tasapaino, joka saavutetaan tulopohjaa vahvistamalla, toimintamenojen kasvua hallitsemalla, palvelujen tuottavuutta parantamalla ja mitoittamalla investointitaso tulorahoituksen mukaiseksi.

Tämän on siis nykyiset valtuutetut hyväksyneet. Strategian tavoitteena oli vuosikatteen saattaminen nettoinvestointien tasolle, vuosikatteen ollessa vähintään 30 miljonaa euroa. Toteutunut vuosikate tilinpäätöksen vuonna 2018 mukaan oli 14.5 miljoonaa ja nettoinvestoinnit peräti 40.9 miljoonaa.

Vuosikate jäi puoleen tavoitellusta sekä ero investointien tasoon vielä suurempi. Tarkastuslautakunta haluaa nostaa esiin, että vuosikatteen tuloksesta peräti 8.4 miljoonaa muodostuu konserniyhtiöiltä perittävistä korkotuotoista, osingoista ja takausproviisioista. Esimerkiksi Seinäjoen Energia Oy tulouttaa kaupungille peräti 11 miljoonaa euroa vuosittain ja liikevaihtoon suhteutettuna se tulouttaa maan eniten kaikista kunnallisista energiayhtiöistä. Enempää ei kaupunki voi vaatia, muutoin energia Oy:n toiminta vaarantuu.

Ilmajoen kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski totesi Ilmajoki-lehdessä, siteeraus: kuntien talous on ahdingossa. En muista koko virkauraltani, siis noin 20 vuoden ajalta yhtään näin vaikeaa aikaa kunnan talouden pidon kannalta kuin alkanut toimintavuosi. Talousahdingon syynä on muun muassa valtionosuuksien leikkaaminen ja kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot.

Nyt tarvitaan malttia investointien suhteen, ei ole enää varaa toteuttaa kaikkea osin tarpeellistakin heti, vaan investointeja on aikataulutettava pidemmälle jaksolle. Vapaa-ajan ja liikunnan investoinneissa on löydettävä yksityisiä kumppaneita osallistumaan rahoitukseen. Jos ei nyt vihdoinkin löydy malttia, on edessä veronkorotukset ja lisävelkaantuminen. Meillä on kaupunginlaina 4635 euroa/asukas ja konsernilaina 9204 euroa/asukas. Seinäjoen kaupungin tuloveroprosentti 21 ylittää kaikkien kuntien keskimääräisen tuloveroprosentin.

Harry Wallin

kaupunginvaltuutettu sd.