Kolumni: Laki kieltää, säästöt puree

Yleensä aina eka kerta jännittää. Niin myös kolumnin kirjoittaminen. Kiitos Hautamäen Terolle kysymästä.

Olen ollut kolumnien satunnaislukija. Säännöllisesti olen lukenut vain kollegoitteni Isotalon Kaisan sekä Koposen Tommyn kirjoitukset Ilkasta. Kirjoittamiskutsun jälkeen olen alkanut seurata myös muita kolumneja. Paljon hyviä kirjoituksia ja viisaita ajatuksia elämän eri aloilta. Ajankohtaisia tai muuten ajatuksia herättäviä.

Tässä kolumnissa päätin tarttua ajankohtaiseen aiheeseen, koska koulullamme on tänään keskiviikkona talviliikuntapäivä, sään niin salliessa. Apulaisoikeusasiamiehen kannanotto perusopetuksen täydelliseen maksuttomuuteen on aiheuttanut puhetta kouluilla. Laki on laki ja sitä on noudatettava.

Oppilaiden on ollut vaikea ymmärtää, miksi ei koululta lähdetä enää vaikkapa laskettelemaan. Eräs poika kävi juttusillani: “Eikö laskettelureissua ole tänä vuonna? Olen odottanut sitä monta kuukautta. ”Kerroin hänelle lain ja sen tulkinnan. Myös sen, että koululla ei ole mitenkään varaa maksaa reissua kaikille halukkaille. “Ainahan se on ollut niin, että koulu on maksanut niiden oppilaiden reissut, joilla ei itse ole ollut varaa”, oli nuoren miehen vastaus. Siihen en enää osannutkaan sanoa mitään.

Ainakin isoilla yläkouluilla on ollut käytäntö, että valinnaisliikunnassa ja liikuntapäivinä on ollut valittavina maksuttomia ja omavastuun sisältäviä lajeja. Näin on saatu laajennettua lajikirjoa. Enää kuitenkaan emme voi näin toimia. Asioilla on kuitenkin monta puolta. Esimerkiksi laskettelussa välitön vaikutus näkyy Joupiskan yrittäjien kassassa, eivätkä nuoret saa mukavaa vaihtelua koulupäiviin. Välillinen vaikutus on se, että monelle nuorelle oppitunnit tai päivät rinteessä ovat olleet ainoita ja erittäin edullisia keinoja tutustua lajiin. Tiedän monta nuorta, jotka ovat innostuneet laskettelusta näiden kokeilujen kautta.

Koulujen määrärahat ovat aina olleet rajalliset. Samaan aikaan on kouluille sälytetty säästötavoitteet. Vaikeita arvovalintoja. Jos vähennät tuntikehyksestä - oppilasryhmät kasvavat ja opettajan auttamisen ja kohtaamisen hetket vähenevät. Muista menoista säästäessä mm. oppikirjojen kierto pitenee lisävuosilla.

Toivon oppilailta ja vanhemmilta ymmärrystä. Koulujen henkilökunnille jaksamista. Päättäjiltä toivon viisautta ja kaukokatseisuutta. Lapsiin ja nuoriin satsaaminen säästää miljoonia tulevaisuudessa. Meidän on kouluilla pakko keksiä uusia keinoja mahdollistaa monipuolinen ja nykyaikainen opetus. Kaikki hyvät ideat otetaan vastaan!

Jari Noponen

yläkoulun rehtori ja liikunnanopettaja