Kolumni: Lista kylien kehittämiseen

Miten maaseutu pidetään elinvoimaisena ja houkuttelevana? Vastauksia löytyy tuoreesta Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelmasta, joka luotsaa kyläkehittämistä vuoteen 2030.

Maaseutu tarvitsee hyvät yhteydet. Nettiyhteyksiin tarvitaan 4G- ja 5G–verkot, mutta ne eivät yksinään riitä vaan tueksi tarvitaan kuituverkko. Etätyö ja yritystoiminta tarvitsevat riittävän kapasiteetin omaavat verkot, jonka vain kuituverkko voi pysyvästi tarjota.

Maaseutu tarvitsee myös toimivat liikenneyhteydet. Seinäjoelle halutaan keskuksia yhdistävät kevyen liikenteen yhteydet pääteiden varteen. Ylistarosta, Nurmosta ja Peräseinäjoelta sekä kylien osalta Kitinojalta ja Veneskoskelta tulisi olla kevyen liikenteen yhteys aina Seinäjoelle saakka. Yhteydet palvelevat kylien sisäistä ja välistä liikennettä. Sähköisten liikennevälineiden kehittyessä kevyen liikenteen verkostot palvelevat myös työ- ja asiointiliikennettä Seinäjoelle saakka.

Palveluiden osalta Seinäjoen kylien asukkaiden tärkeimpänä toiveena on palveluiden säilyminen. Palveluihin ollaan tyytyväisiä ja verkon kautta saatavat palvelut parantavat palveluiden saatavuutta. Jatkossa toivotaan palveluiden tuomista mobiilisti muun muassa yritys- ja työllisyyspalveluiden osalta.

Kylät tarvitsevat rakennetut lähiliikuntapaikat, leikkipaikat ja reitistöt. Näiden osalta keskeinen toive kohdistuu jo olemassa olevien paikkojen ylläpitoon ja laadun parantamiseen.

Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelman laadinta osoitti jälleen sen, että Seinäjoen maaseudulla on tulevaisuudessakin paikkansa Suomen elinvoimaisimpana maaseutualueena.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja

Seinäjoen kaupunki