Kolumni: Lukiosta omaan korkeakouluun

Seinäjoen lukiosta valmistuneiden ylivoimaisesti suosituin jatko-opintojen osoite on Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Tilastokeskuksen tilasto kertoo sen, että ammattikorkeakoulu on onnistunut saavuttamaan oman kaupungin opiskelijoiden luottamuksen. Luottamusta on Seinäjoen ammattikorkeakoulussa rakennettu määrätietoisesti.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ensimmäisiä toimintavuosia 1990-luvulla leimasi panostus opettajakunnan koulutukseen ja kouluttautumiseen. Opettajakunnan koulutustaso nousi hyvin nopeasti vähintään maisteritasoiseksi ja myös tutkijakoulutuksen suorittaneiden määrä lähti voimakkaaseen kasvuun. Tänään ammattikorkeakoulun opettajakunnan koulutustaso on kauttaaltaan korkea.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimintaa on leimannut myös tiivis yhteistyö eri yliopistojen kanssa. Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot ovat luonnollisesti tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, mutta yhteistyötä on laajasti myös muihin suomalaisiin korkeakouluihin.

Kansainvälisyydessä Seinäjoen ammattikorkeakoulu on ollut koko Seinäjoen kansainvälistymisen tienraivaaja. Ammattikorkeakoulun kontaktit, opettaja- ja opiskelijavaihto sekä tutkimuksen ja kehittämisen yhteistyö ulottuvat tänään kymmeniin eri maihin kaikissa maanosissa.

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kampus on tulos korkeakoulun määrätietoisesti kehittämisestä ja tavoitteesta luoda vetovoimainen oppimisympäristö. Tässä on onnistuttu erinomaisesti ja tuloksena on yksi Suomen toimivimmista ja samalla kauneimmista kampuksista.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on hyvä valinta Seinäjoen eri lukioista valmistuneille myös jatkossa.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja, Seinäjoen kaupunki