Kolumni: Miten loput nuorista saisi äänestämään?

Näin vaalien alla nuorten äänestysaktiivisuus, tai tarkemmin äänestämättömyys, nousee keskustelun aiheeksi. Viime eduskuntavaaleissa 18–24-vuotiaiden äänestysaktiivisuus oli 47 prosenttia, kun koko Suomen keskiarvo oli 69. Meidän nuortenkin täytyy saada äänemme kuuluviin. Erään kuuluisan suomalaisen runoilijan sanoin: “Me ollaan nuoriso, me ollaan tulevaisuus”.

Miten voimme aktivoida nuoria äänestämään? Suurin äänestysaktiivisuuteen vaikuttava tekijä on ikä, toiseksi suurin on koulutus. Ikä on asia, johon voimme vaikuttaa ainoastaan odottamalla, mutta koulutukseen voimme vaikuttaa jo tänään. Nuorilla koulutus voi parhaimmillaan nostaa äänestysaktiivisuutta jopa 32 prosenttiyksikköä. Valtion tavoite on saada puolet suomalaisista korkeakoulutetuiksi vuoteen 2030 mennessä.

Onko tämä riittävästi? Miten loput nuorista saadaan äänestämään? Kenelle jää vastuu heistä? Onko valtion annettava rahaa eri järjestöille, jotka kannustavat nuoria vaikuttamaan? Pitääkö puolueiden tehdä enemmän töitä nuorten äänestäjien eteen?

Edellä mainitut keinot ovat tälläkin hetkellä käytössä, mutta ne eivät selvästikään ole riittäviä. Meidän täytyy tehdä enemmän.

Välinpitämättömyys vaikuttamista kohtaan ei synny tyhjästä, kun nuori saa 18-vuotiaana oikeuden äänestää. Kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pitää saada herätettyä jo varhaisemmassa vaiheessa. Toinen aste olisi loistava hetki saada sytytettyä palo yhteisistä asioista päättämiseen.

Koulutukseen voitaisiin sisällyttää lisää opetusta, joka käsittelee mediakriittisyyttä, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja väittelytaitoja. Näin voisimme auttaa kasvattamaan kansalaisia, joiden äänestysprosentti ei jää alle puolen.

Lisäksi olisi tärkeää, että puolueet saisivat vierailla oppilaitoksissa kertomassa omista näkökulmistaan. Näin luotaisiin nuorille kosketuspintaa myös puoluepolitiikkaan.

Joidenkin mielestä koulu ei ole oikea paikka vaikuttamiselle. Jos vaihtoehtona kuitenkin on kansa, josta vain puolet vaivautuu uurnille, tiedän, kumpaa vaihtoehtoa näistä itse kannatan.

Santeri Kujanpää

Puheenjohtaja

opiskelijakunta SAMO