Kolumni: Omaksi ja yhteiseksi iloksi

Vuosien takaa muistan erään kohtaamisen apua tarvitsevan ihmisen kanssa. Henkilö katsoi minua silmiin ja kysyi: ”Olisiko teillä seurakunnassa jotain käyttöä minun taidoilleni?”

Kysymys pysäytti minut miettimään sitä, miten tärkeää meille ihmisille on se, että voimme toteuttaa itseämme omine lahjoinemme.

Sosiaaliturvauudistusta valmistelevissa työryhmissä mietitään kuumeisesti, mitä, millä tavoin ja kenelle uudistusta tehdään. Hallituksen tavoitteena on saada nykyistä parempi malli, joka yhdistäisi työn ja sosiaaliturvan apua tarvitsevan ihmisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Uudistuksessa ihmisen osallisuuden ja merkityksellisyyden tunteen vahvistaminen on etusijalla, mihin pyritään tukemalla työllisyyttä, yrittäjyyttä, aktiivisuutta, omatoimisuutta, osallisuutta ja elinikäistä oppimista.

Näihin tavoitteisiin pääsemisessä riittää hallituksella ja sen asettamilla työryhmillä paljon työtä. Vielä enemmän vaaditaan taitoa ja viisautta heiltä, jotka aikanaan laittavat uudistusta käytäntöön kaupungeissa ja kunnissa ihmisiä kohdatessaan.

Myös kirkon diakoniatyössä pohditaan kovasti sitä, miten auttamistyötä voitaisiin uudistaa tulevaisuudessa. Tätä on viisasta miettiä. Diakoniatyössä tulee ottaa yhä vahvemmin huomioon apua tarvitsevan ihmisen oma osaaminen ja vahvuudet. Kirkon diakoniatyön ja myös muiden palvelujärjestelmämme toimijoiden tulee antaa enemmän tilaa ihmisen ainutkertaiselle luovuudelle!

Kun ihminen kokee olevansa täysivertainen toimija omassa elämässään, on se juuri sitä kunnioittavaa kohtaamista, jota Jeesuskin harjoitti kaikessa toiminnassaan. Jeesus osasi kohdistaa huomionsa ja kysymyksensä apua tarvitsevan lähimmäisen elämän olennaisiin asioihin. Tällä tavoin toimien Jeesus kannusti ihmistä oman itsensä löytämisen lähteille.

Ihmistä auttavien tahojen tulee nyt ja tulevaisuudessa nähdä apua tarvitseva ihminen kohteen sijasta luovana ihmisenä. Eikä ainoastaan nähdä, vaan ennen kaikkea tarjota sellaisia mukaan tulemisen mahdollisuuksia, joissa ihminen voi saada lahjansa käyttöön omaksi ja yhteiseksi iloksi.

 

Otto Savolainen

Diakoniajohtaja

Seinäjoen alueseurakunta