Kolumni: Päihdepalveluja voi edelleen kehittää

Vuodesta 2013 Seinäjoki on mennyt paljon edelle koko Suomea päihdepalveluja verrattaessa. Tästä huolimatta kaupungin tulee myöntää, että laitospalvelut ovat jääneet kehityksen jalkoihin.

Suoraan sanoen laitoskatkaisuhoidon leikkaaminen ja ulkoistaminen on ollut kaupungissamme virhe. On hienoa, että selviämisasema on tulossa takaisin palvelujen piiriin. Me tarvitsemme lisäksi matalan kynnyksen laitoskatkaisuhoitoa, jonne voi mennä kun ihminen on vaarassa retkahtaa tai muuten tarvitsee ympärivuorokautista katkaisuhoitoa.

Laitoskatkaisuhoito ei ole ainoastaan korvaavaa, vaan se on myös osa ennaltaehkäisevää palvelua. Tämä palvelu säästäisi muun muassa erityissairaanhoidon ja lastensuojelun kustannuksia, sekä helpottaisi ihmisen ja perheiden tilannetta.

Meillä on osaavaa henkilökuntaa päivystyksen puolella niin terveyskeskuksen kuin erikoissairaalan puolella. Olen kuitenkin hoitoalan ammattilaisena törmännyt somatiikan puolella joidenkin hoitajien huonoihin asenteisiin päihdeongelmaisen asiakkaan tai potilaan kohdalla.

Ymmärrän, että usein tämä johtuu siitä, ettei terveysalan puolella ei ole tarpeeksi tietämystä päihdehoidosta. Tämä koskee myös lääkäreitä. Siksi olisi erittäin tärkeää saada erillisiä palveluita laitoskatkaisun tarpeessa oleville ihmisille.

Päihde- ja psykiatrian alalle hakeutuneet ammattilaiset ovat aidosti kiinnostuneita päihdetyöstä, joten asetelma ihmisen kohtaamiselle on lähtökohtaisesti jo eri. Tämä ei suinkaan riitä, tarvitsemme laitoskatkaisuhoidon ohella joustavia hoitopolkuja ja yhteistyötä myös terveyspuolelle. Tämä on mahdollista kun järjestämme koulutusta päihdeasioista ja ihmisen kohtaamisesta hoitohenkilökunnalle.

Olen havainnoinut, että tietoa sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan ihan perusasioista, siitä mitä riippuvuussairaus on. Sen jälkeen kun on tämän sisäistänyt, tulee alan ammattilaisille kertoa ilmiöistä, jotka liittyvät tähän.

Koulutuksissa olisi hyvä ottaa osallistava ote. Otetaan siis mukaan kokemusasiantuntijoita, jotka voivat kertoa kohtaamisesta oman kokemuksen kautta. Tämä voi olla voimauttava kokemus päihdeongelmista toipuvalle, sekä se on äärettömän vaikuttavaa toimintaa yhteiskunnallisella tasolla.

Noora Knaapila

Feministi vasemmalta