Kolumni: Rangaistukset voisi vaihtaa palveluihin

Perustulo luo mahdollisuuksia yhteiskuntaamme, mikäli annamme sille mahdollisuuden. Vaihdetaan kansalaisten rangaistukset parempiin sosiaalisiin palveluihin. Byrokratiaa tulee poistaa ja satsata ennemmin ihmisläheisempiin sosiaalipalveluihin.

Ihmisten tulee antaa olla osallisia vapaaehtoistyössä, opiskeluissa, sivistämisessä ja itsensä kehittämisessä. Mielestäni on pöyristyttävää rajoittaa ihmisten omaehtoista sivistämistä, kouluttautumista taikka kansalaisaktivismia. Pikemminkin tulisi tukea ja tuoda subjektiivinen opinto-ohjaus kaikkien ihmisten ulottuville ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen.

Perustulo mahdollistaisi esimerkiksi samaan aikaan yrittäjänä toimimisen ja opiskelun. Annetaan mahdollisuus yrittää ja parannetaan ihmisten turvaa, mikäli yritys ei lähde heti tuottamaan.

Mielestäni on surullista, että yksilön luovaa otetta elämään jopa paheksutaan tänä päivänä. Luovuus on tärkeä osa elämää niin hyvinvoinnin, kuin sivistyksenkin kannalta. Luovuus voisi monelle tuoda elannon esimerkiksi taiteen tai kirjallisuuden parissa, jos vain haluamme luoda sille puitteet. Voimme myös pohtia, mitä kaikkea työvälineitä tästä voisi syntyäkään sosiaali- ja terveysalalle kun annamme luovuudelle ja taiteelle sijaa.

Kansalaisten luottamusta toisiinsa tulee lisätä. Annetaan ihmiselle vapaus valita itse ja oikeus tulla toimeen pätkätöillä. Työtä ei ole tarpeeksi kaikille, meidän tulee tällöin keksiä työkalut tähän päivään.

Mielestäni jokaisella on oikeus tulla toimeen. Haluamme näinä aikoina enemmän yhteisöllisyyttä ja luottamusta toisiimme. Meidän tulee kasvattaa yksilö-, yhteisö-, ja yhteiskuntatasolla sosiaalista pääomaa.

Tutkimusten mukaan sosiaalisella pääomalla on paitsi hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kasvattavia vaikutuksia. Sosiaalisen pääoman on todettu lisäävän myös taloudellista pääomaa.

Kysymys kuuluukin, haluammeko luottaa ihmisiin vai jatkammeko rangaistuksen ja leikkaamisen tiellä. Minä haluan Suomen, jossa ei kyykytetä ja nöyryytetä.

Haluan Suomen, jossa annetaan mahdollisuus luottaa toisiimme.

Noora Knaapila

1. varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunta jäsen, vasemmistoliitto