Kolumni: Rasinmäen aika

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen kaupunginjohtajuuskausi alkoi syksyllä 2005 ja päättyy tulevan elokuun lopussa. Tähän 15 vuoden jaksoon sisältyy monta kaupunkikehityksen merkkipaalua.

Rasinmäki aloitti 36 000 asukkaan kaupungin johtajana. Kun tehtävä päättyy elokuussa on Seinäjoen asukasluku kivunnut 64 000 asukkaaseen. Kuntaliitosten ohella muuta kasvua on tullut yli 10 000 asukasta. Samaan aikaan työpaikkojen määrä Seinäjoella on ylittänyt 30 000:n rajapyykin.

Kuntarakenneuudistus eteni Rasinmäen aikana ratkaisevalla tavalla kun liitos Nurmon ja Ylistaron kanssa toteutui 2009. Liitos toi Seinäjoelle näkyvyyttä ja painoarvoa suomalaisena kaupunkikeskuksena.

Vuoden 2005 jälkeen on Seinäjoki kaupungistunut. Talan alueen, Pohjois-keskustan ja Itikanmäen alueiden jälkeen vuonna 2014 käynnistyi Keskustorin ja sen ympäristön kehittäminen, joka yksittäisenä ratkaisuna vei Seinäjoen keskustakehitystä eniten eteenpäin. Vielä Rasinmäen kauden lopulla saavutettiin neuvottelutulos aseman alueesta, jonka käynnistämän kehityksen myötä asema-alue tiivistyy välittömäksi osaksi kaupunkikeskustaa.

Framin alueelle on 15 vuodessa rakentunut yksi Suomen kauneimmista kampusalueista. Se on sekä koulutuksen että osaamisen keskittymä että myös lähes 1000 ihmisen työpaikka-alue. Samalla tavoin on osaamisen ”kampus” kehittynyt Kyrkösjärven rantaan, jonne sairaanhoitopiirin toimintojen ohella on rakentunut Y-talo palvelemaan perusterveydenhuoltoa.

Liikennehankkeista tärkeimpänä on ”ikuisuushankkeen” eli Itäisen ohikulkutien toteutuminen. Rasinmäen aikana valmistui myös nk. Pohjoinen ohikulkutie Vaasan suuntaan. Kuluvan vuoden aikana on saatu päätökset myös Pelmaan risteyksestä sekä 2020-luvun tärkeimmästä tiehankkeesta eli Seinäjoki-Lapua yhteyden rakentamisesta. Pääradalla toteutui mittava Seinäjoki-Oulu perusparannus ja Seinäjoen eteläinen kaksoisraideyhteys. Sen jatkaminen edelleen on kaupungin tulevien vuosien haasteena.

Rasinmäen aikana rakentui myös Apila-kirjasto, tehtiin Aalto-keskuksen peruskorjaus, toteutettiin mittava määrä päiväkoti- ja koulurakentamista, edistettiin Kalevan navetan toteutumista sekä luotiin kaavalliset mahdollisuudet Pohjan alueen kauppakeskittymälle, Ideaparkille, Kapernaumi-Roves teollisuusalueen laajentamiselle sekä mahdollistettiin poikkeuksellisen mittava asuntorakentaminen.

Seinäjoen kasvu ja menestys on kaupungin ja sen henkilöstön, yritysten ja asukkaiden yhteistä työtä. Kaupunginjohtaja Rasinmäen kaudella Seinäjoki on saavuttanut paljon ja noussut yhdeksi Suomen kasvukeskuksista.

Erkki Välimäki

elinvoimajohtaja, Seinäjoki