Kolumni: Tahto, rohkeus ja vastuullisuus

Tarkastelen tässä Seinäjoen kehitystä kuluneen valtuustokauden, eli kolmen viime vuoden ajalta. Missä on onnistuttu ja missä on parantamisen varaa?

Seinäjoen strategiset valinnat ovat kaupunkistrategian mukaan yrittäjyys, kaupunkiympäristö, palvelut, Elämäni Seinäjoki ja hyvän johtamisen Seinäjoki. Seinäjoen kaupunki on saanut paljon myönteistä julkisuutta erilaisissa kuntien välisissä vertailututkimuksissa niin yrittäjyyteen, työllisyystilanteeseen että asumisen edullisuuteenkin liittyen.

Kaupunkikeskusta on rakentunut pitkän myllerryksen jälkeen viihtyisäksi ja odottelee lisää asukkaita ja asiakkaita. On tehty suuria investointeja muun muassa teatteriin ja teatteritekniikkaan, Tammikampukseen, kaupungintaloon, virastotaloon, koulurakennuksiin ja tiestöön. Nyt viimeisimpänä asemanseudun rakentumiseen liittyvä maakauppa nuijittiin kesäkuun valtuustossa päätetyksi. Ideapark nosti Seinäjoen yhä useamman ihmisen asiointipaikaksi.

Kaupunki on onnistunut oikeastaan kaikissa strategian kohdissa, paitsi talouden suhteen. Vuosikate on jäänyt matalaksi ja investointeja on tehty velkarahalla. Kaikkea ei voi saada; mistä jatkossa tingitään?

Rakennusinvestointien osalta pilotoidaan investointien vaikuttavuuden arviointia. Tämä sisältää investoinnin tulot, vaikutuksen käyttötalouteen, hyötyvaikutukset ja kiireellisyyden, minkä toivotaan ohjaavan investointien priorisointia ja taloudellisten edellytysten parempaa ennakointia pidemmällä ajanjaksolla.

Keväällä 2021 käydään uudet kuntavaalit, jossa päättäjät taas punnitaan. Kaupunginjohtajakin vaihtuu tulevana syksynä: Rasinmäen ajasta siirrytään Kiiskilän aikaan. Useat johtoryhmän jäsenet ovat joko jääneet tai ovat jäämässä eläkkeelle ja uudet henkilöt valitaan tilalle.

Seinäjoen arvot ovat tahto, rohkeus ja vastuullisuus. Tahtoa ja rohkeutta ei ole puuttunut, mutta nyt kaivataan vastuullisuutta taloudessa. Kaikkea kivaa ei voida toteuttaa. Uskalletaanko sanoa välillä isoille hankkeille ”ei”, jotta kaupungin tärkein voimavara, henkilöstö, saisi palkkansa jatkossakin? Nyt palkanmaksuun tulee pieni katko syksyllä, kun kaupungin kassa on tyhjä. Se ei oikein vastuullisuuden määritelmää täytä.

Kati Nummensalo

Kaupunginvaltuutettu, kd.