Kolumni: Tavoitteellinen urheilu kiinni perheen tuloista

Koronakevät vähensi nuorten liikkumista merkittävästi. Etenkin se vähensi ohjattua liikkumista, kun rajoitukset koski voimakkaasti nuorten liikuntaharrastuksia. Vaikka tilanne on kevään osalta vähitellen palautunut, niin osalla nuorista liikuntaharrastus on loppunut. Tähän on syynä liikuntaharrastusten kalleus ja vanhempien koronasta johtunut lomautus tai irtisanominen, jonka johdosta liikuntaharrastukseen ei perheessä ole enää varaa.

Koronan jälkimainingeissa on vaarana, että urheiluharrastusten kulut jatkavat voimakasta kasvuaan. Monissa liikuntapaikoissa joudutaan miettimään käyttökorvausten nostamista. Tämän laskun maksaa käyttäjät, eli urheiluseurat ja sitä kautta lasten ja nuorten vanhemmat.

Harrastusmaksujen kasvujen myötä yhä useampi perhe joutuu jälleen puntaroimaan, onko lasten harrastamiseen enää varaa.

On valitettavaa, että nuorten harrastaminen ja etenkin tavoitteellinen urheilu on Suomessa nykyään jo pitkälti kiinni vanhempien tulotasosta.

Harrastusten kalleus vaikeuttaa jo keskituloisen perheen lasten liikuntaharrastuksia ja vähävaraisten perheiden lapsille tavoitteellinen urheilu alkaa olla lähes haave.

Harrastustakuun on pitänyt mahdollistaa vähintään yhden mieluisan harrastuksen takaaminen jokaisella lapselle ja nuorelle. Harrastustakuu toteutuminen ei kuitenkaan vielä toimi kunnissa täydellisesti ja takaako se lapselle ja nuorelle myös mahdollisuuden harrastaa urheilua tavoitteellisesti?

Liikkumattomuus maksaa yhteiskunnalle tutkimusten mukaan jopa yli 7 miljardia euroa vuodessa. Tähän tulisikin panostaa jo varhaisessa vaiheessa, sillä liikunnan ilon oppinut lapsi ja nuori liikkuu varmemmin myös aikuisena. Monille liikuntaan motivoi tavoitteellisuus ja mahdollisuus menestyä harrastamassaan lajissa. Tavoitteellisen urheilun tukeminen siis lisäisi lasten ja nuorten liikkumista ja tuottaisi pitkällä aika välillä säästöä yhteiskunnalle.

Toivottavasti Seinäjoella ymmärretään, että koronasäästöjä ei nyt haeta liikunnasta ja urheilusta vaan enemmänkin jopa lisättäisiin näiden tukemista. Nyt olisi erittäin tärkeää pyrkiä lisäämään lasten ja nuorten mielekkäitä liikuntamahdollisuuksia, myös niitä huipulle johtavia.

Tuomas Ojajärvi

kaupunginvaltuutettu (vihr.)