Kolumni: Työllisyystalkoot

Talouden taantuma kolkuttelee jo ovella. Ainakin mikäli analyytikoihin on uskominen. Taantuman iskiessä suhdanneherkille aloille, oletettavasti yritysten maksuvalmius heikkenee ja irtisanomisten myötä myös kuluttajien maksukyky heikkenee. Tästä jatkumona taas on velkaantumisen kasvaminen ja maksuhäiriöiden lisääntyminen. Kehitys näyttää uutisoinnin perusteella siis menevän toiseen suuntaan, kuin mihin hallitus rakensi ohjelmansa eli 75 prosentin työllisyyteen. Tästäkin tavoitteesta alkaa hallituksessa olla erimielisyyksiä. Työministeri sanoi maanantaina Kauppalehden haastattelussa, että on nähtävissä merkkejä siitä, ettei talouden kasvu automaattisesti auta työllisyyttä. Ei varsinkaan siinä tapauksessa, että talous ei kasva vaan taantuu.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos julkaisi myös oman ennusteensa. Sen mukaan työllisyystavoite 75% vuoteen 2023 ei toteudu, ellei uusia merkittäviä työllisyystoimia tehdä.

Mitä työllisyystoimia sitten pitäisi tehdä, että tavoitteeseen päästään? En ole läheskään työllistämisen asiantuntija, mutta omalla maalaisjärjellä ajattelisin, että työllisyyden kasvuun vaikuttaa kaksi merkittävää tekijää.

Ensimmäinen on työllistämisen riskin ja kulujen pienentäminen työnantajalle. Toinen on työnteon houkuttelevuuden lisääminen työnhakijoille ja -tekijöille. Työnantajalla ja työntekijällä pitäisi olla yksiselitteisesti oikeus sopia keskenään työsuhteen kaikista ehdoista.

Luonnollisesti vähimmäispalkka on syytä määritellä kuten tähänkin saakka, jotta riistäminen ei ole mahdollista. Jälkimmäisessä tekijässä on syytä kiinnittää huomio valtion toimiin. Erilaisten tukimuotojen ja työnteon yhteensovittaminen on niin haastavaa, että tukien takaisinperinnän pelossa ihmiset jättävät menemättä mieluimmin töihin.

Ne konkreettiset toimenpiteet, joilla palkkaamisen riskejä pienennetään ja työnteon houkuttelevuutta lisätään, jätän suosiolla työllistämisen asiantuntijoiden harkintaan.

Uskon kuitenkin, että silloin kun työnantajan ja työntekijän intressit kohtaavat, syntyy paljon enemmän ja paljon tuottavampia työsuhteita kuin kolmansien osapuolten puuttumisella.

Jussi Saarijärvi

yrittäjä