Kolumni: Työttömyyttä ja työvoimapulaa

Seinäjoella on työttömyyttä ja työvoimapulaa. Yli 2000 ihmistä on työttömänä ja vielä useampi etsii työssä olevana uutta työtä. Työpaikkoja on joka kuukausi avoinna yli tuhat ja työvoimapula on monilla aloilla vaikea.

Työttömän ja avoimen työpaikan kohtaaminen on paras ratkaisu, mutta valitettavasti työllistyminen ei aina käy näin jouhevasti. Seinäjoella on 600-700 työtöntä, joiden työttömyys on venynyt pitkäaikaistyöttömyyteen saakka.

Tulevina kuukausina ja vuosina työvoimapula tulee vaikeutumaan. Se on väistämätöntä jo työikäisten kokonaismäärän vähentymisen myötä. Koko Etelä-Pohjanmaan negatiivinen väestökehitys heijastuu työvoiman saatavuuteen myös Seinäjoella.

Nyt on viisautta huolehtia mahdollisimman hyvin nykyisestä työvoimasta. Työllisyysastetta tulee edelleen nostaa kohti 80 prosenttia, joka toisi työmarkkinoille 1500 uutta työntekijää. Ihmisten työkyvystä ja osaamisesta tulee kantaa huolta.

Oma työvoima ei kuitenkaan tule Seinäjoella riittämään. Tarvitaan sekä Seinäjoelle suuntautuvaa maan sisäistä muuttoliikettä että maahanmuuttoa. Suomen sisäisessä muutossa Seinäjoki on ollut vetovoimainen, mutta nyt tarvitaan lisääntyvässä määrin myös maahanmuuttoa. Tärkeimpänä ja myös tehokkaimpana keinona siihen on jo täällä opiskelemassa olevien ulkomaalaistaustaisten opiskeiljoiden tehokas työllistäminen.

Työllisyydestä ja työvoiman saatavuudesta kannattaa nyt kantaa erityistä huolta.

Erkki Välimäki

Elinvoimajohtaja

Seinäjoen kaupunki