Kolumni: Uutta johtajaa metsästämässä

Seinäjoki on tekemässä isoa päätöstä seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Metsästämme jatkajaa tehtävässään nyt, kun vuodesta 2005 Seinäjokea menestyksekkäästi palvellut Jorma Rasinmäki on siirtymässä eläkkeelle ja kaupunkimme on uuden edessä ja varsin mielenkiintoisessa vaiheessa jopa uutta johtajaa ajatellenkin. Olemme tällä hetkellä vielä liian pieniä ollaksemme isoja, mutta emme voi tähänkään jäädä. Kaupunki on tuon tulevan seitsemän vuoden aikana pidettävä voimakkaalla kasvu-uralla ja määrätietoinen eteneminen aina jopa 100 000 asukkaan haamurajaan saakka. Ensimmäisenä on helppo sanoa, että talousosaamista on oltava ja päätehtävä on saada kaupungin talous kestävälle pohjalle, ei ole aivan helppo tehtävä, kun vaatijoita on ympärillä paljon, mutta avun antajia kaveriksi ei ole varmastikaan jonoksi asti. Tätä keskustelua ohjaa keskeisesti suunnittelussa oleva sote-malli, josta johtajalla on oltava myös selkeä näkemys tuleville vuosille.

Mitä me sitten tarvitaan, me tarvitsemme osallistavan johtajan, jolla on selkeä näkemys kaupungin strategiasta ja rohkeus pitää siitä kiinni. Henkilöstön ääntä on uskallettava kuunnella ja yhtä lailla sidosryhmiä. Kuitenkin päätöksenteossa on oltava rohkeutta toimia myös tarvittaessa itsepäisesti ja intuitiolla. Omaa nahkaa ei saa myydä helpolla. Kaupunginjohtajan rooli on myös muutakin kuin päätöksentekoa, tehtävässä on oltava suhteet kunnossa muuallekin kuin naapureihin, aina Helsinkiin isoihin mahonkipöytiin saakka. Sillanrakentajan rooli on varmasti kuvaavin tässä kohtaa. Markkinointimielessä keulakuvalla on merkitystä, mutta tällä hetkellä Seinäjoen brändi on hyvissä käsissä henkilöstön toimesta ja sen vaaliminen on ehkä isompi asia kuin kokonaan uuden keksiminen. Olemme onnistuneet pääsemään kaikkien huulille, se on tärkeä asia mutta ei itsestäänselvyys.

Yrittäjyys on keskeinen asia, josta ainakin seinäjokelaiset yrittäjät tulevat uuden kaupunginjohtajan kanssa puhumaan ja pitämään sitä kaupungin strategian keskiössä. Tällä hetkellä yritysten ilmapiiri on huikeassa iskussa ja tämä etulyöntiasema on osattava säilyttää. Haasteitakin on ja tämän takia meidän kaikkien on omassa toiminnassamme todistettava oman olemassa olomme tarkoitus joka päivä. Päättäjillä on edessään heti yksi iso kysymys, löytyykö uusi johtajamme jo tutuilta omilta kulmilta vai lähdetäänkö syvemmälle tuntemattomaan hakemaan jotain aivan uutta. Olkoon valinta mikä tahansa, ensimmäinen kysymykseni hänelle tulee olemaan kuitenkin, kuinka sinä johdat meidän kaupunkiamme?

Ossi Viljanen

Seinäjoen Yrittäjät

puheenjohtaja