Kolumni: Viihtyisä kaupunki on vetovoimainen

Viime aikoina on jälleen keskusteltu kaupunkikeskustamme viihtyisyydestä. Asiaa sivuttiin myös maanantaisessa kaupunginvaltuustossa, kun vuosittainen kaavoituskatsaus oli valtuuston keskustelussa. Vuosi toisensa jälkeen merkittäviä kaavoituspäätöksiä valmistellaan ja tehdään myös kaupungin ytimessä. Myönteistä on, että meillä on runsaasti mahdollisuuksia rakentaa ja kasvattaa kaupungin sydäntä.

Edellinen valtuusto asetti kunnianhimoiseksi tavoitteeksi lisätä keskustan asukasmäärää viidellä tuhannella asukkaalla. Nopeaan tahtiin nousseista kerrostaloista huolimatta matkaa on jäljellä. Tämäkin on vain välietappi, jos haluamme parantaa palveluita kaupungin keskustassa.

Vain ihmiset houkuttelevat elämää ja eloisaa yritystoimintaa alueelle. Kaupungin sisäisen kauppadynamiikan ja koronaviruksen aiheuttama hiljentyminen keskustassa ei saa jäädä pysyväksi olotilaksi.

Keskustelu pohjoiskeskustan viihtyisyydestä ja puistojen vähäisyydestä on kuitenkin otettava tosissaan. Vieri viereen nousevat korkeat kerrostalot eivät pidemmän päälle luo viihtyisää kaupunkikeskustaa.

Eräissä havainnekuvissa ns. Anttilan parkkipaikan tontista osa voitaisiin pyhittää puistoksi. Tämä on erittäin kannatettavaa ja toivon sen konkretisoituvan lähivuosina todeksi. Tämä olisi selkeä toimi alueen viihtyisyyden parantamiseksi.

Vähintään yhtä tärkeä on kaavoituskatsauksessakin mukana ollut Lakeudenpuisto. Kaupunkikeskustan asukasmäärä kasvaa ja naapuriin nousee kerrostaloja. Alkaa siis olla aika saattaa suunnitelmat toteutukseen.

Lähinnä peltona toiminut suuri puistomainen alue on vajaakäytöllä, vieläpä parhaimmalla paikkaa. Emme voi säilyttää kohdetta peltomaisena alueena vain siksi. Alue pitää saada kaupunkilaisten käyttöön ympäri vuoden.

Paikka olisi otollinen myös ahkeraan talvikäyttöön. Mallia esimerkiksi luistinradasta ei tarvitse etsiä sen kauempaa kuin naapurista Kurikasta.

Vaatii kaupungilta rohkeutta jättää osa tonttimaista keskustassa myymättä ja tulojen sijaan investoida viihtyisyyteen. Olen kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että kyseessä on investointi, joka tuottaa.

Pitkässä juoksussa kaupunkilaiset, alueen yrittäjät ja alueella investoivat kaikki hyötyvät viihtyisämmästä ympäristöstä.

Jesse Luhtala

kaupunginvaltuutettu, (kok)