Kolumni: Yrittäjyyden uudet haasteet

Yrittäjyys kantaa Suomea, tuttu lause. Olemme kulkeneet jälleen yhden vuosikymmenen loppuun ja todellakin, tuo lause pitää edelleen paikkansa. Meille eteläpohjalaisille yrittäjyys on ollut kunnia asia ja tästä johtuen varmasti yksi erikoispiirre alueellemme on syntynytkin. Yrityksiä on lukumäärällisesti paljon ja suurin osa on mikro- tai pienyrityksiä, joissa henkilöstömäärät eivät ole suuria.

Tulevalla vuosikymmenellä tämä erikoispiirre asettaa meille myös ennen kokemattoman haasteen. Hurjimmat tilastot osoittavat, että alueellamme on tehtävä jo vuoteen 2025 mennessä lähes 3000 yrityskauppaa eläköityvien yrittäjien toimintojen jatkamiseksi. Tästä emme nykymallilla selviä hengissä. On keksittävä uutta. Uuden alku on pääoma, onneksemme sitä on viime vuosina alueellemme kertynytkin. Yrittäjät, yhteisöt ja alueemme isot yritykset ovat tehneet onnistuneita ratkaisuja. Nyt tälle on löydettävä jatkumo.

Vuoden 2018 loppupuolelta alkaen tulevaan tilanteeseen on haettu ratkaisua, joka pitäisi alueemme vahvan yrittäjyyden oikealla uralla. Ratkaisumalli on hahmottumassa. Meidän on yhdistettävä voimia, on saatava pääomat töihin, yhdistettävä alueemme menestyneitä yrittäjiä ja luotava suurempia kokonaisuuksia, jotka palvelevat entistä vaativampaa asiakaskenttää paremmin.

Asiakas on yrityksen toiminnan keskiössä ja meidän on tähän haasteeseen pystyttävä vastaamaan. Lisäksi osaaville ihmisille on pystyttävä tarjoamaan tulevaisuudessa riittävän kovia haasteita ratkottavaksi mielenkiinnon säilyttämiseksi ja kotiseudulla pysymisen turvaamiseksi.

Tämä ei onnistu kuin vahvalla yhteistyöllä. Haastankin avoimesti kaikki tahot alueemme kaupungeista lähtien yhteisesti miettimään, minkälaisen toimintamallin luomme turvaamaan vahvan pohjalaisen yrittäjyyden seuraavillakin vuosikymmenillä.

Itse olen valmis heittämään oman panokseni tämä asian puolesta likoon menestyvän yritystoiminnan turvaamiseksi alueellamme.

Ossi Viljanen

Seinäjoen Yrittäjien puheenjohtaja