Kolumni: Milleniaalien mielipide meistä ratkaisee

Osallistuin toissa viikolla Inton tapahtumaan, jossa aiheena oli milleniaalit työelämässä ja heidän johtamisensa. Milleniaaleja ovat 1980–2000-luvuilla syntyneet. Meitä on jo nyt työvoimasta 50 % ja vuonna 2025 jo 75 %.

Me olemme sukupolvet, jotka vastaamme Suomen yhteiskunnan rakentumisesta kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja tuomme uudenlaisia toimintatapoja työpaikoille. Milleniaalit sukupolvena ovat eläneet hyvin erilaisen lapsuuden ja nuoruuden kuin suuret sukupolvet ja odotukset ja toimintatavat ovat siksi erilaisia työelämälle. Leimaavia asioita ovat mm. kärsimättömyys, epälojaalius ja teknologiariippuvuus. He eivät kunnioita auktoriteettia ja raha ei ole motivoivin tekijä työssä. Toisaalta milleniaalit ovat nopeita oppimaan, uskovat itseensä, ovat koulutetumpia ja tavoitekeskeisempiä.

Asiantuntijoiden mukaan milleniaaleille tärkeimmät tekijät työssä ovat oikeudenmukaisuus, onnistumisen kokemukset, mieluisa työyhteisö, hyvä esimies, mielekkäät ja innostavat työtehtävät ja arvostus työssä. Esimieheltä milleniaalit odottavat molemminpuolista luottamusta, reilua ja tasapuolista kohtelua, tavoitteiden selkeää kommunikointia, työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista, tunneälyä ja empaattisuutta. Tiivistettynä milleniaaleja motivoi erityisesti innostava työilmapiiri ja hyvä johtaminen. Kaikilla, sukupolveen katsomatta, on kyllä oikeus odottaa näitä asioita johtamiselta ja työltä.

Aihe on ajankohtainen Etelä-Pohjanmaalla, jossa osaajapula ja alueen vetovoima pyörii keskusteluissa. Keskustelu näistä aiheista jää usein siihen, että valitetaan kun tekijöitä ei ole. Keskusteluun toivoisi nousevan myös yritysten oma tekeminen. Miten houkuttelevana milleniaalit ja sitä nuoremmat kokevat maakuntamme työmahdollisuudet ja johtamiskulttuurin? Millaisia kokemuksia he saavat kesätöissä, harjoitteluissa ja ensimmäisissä työpaikoissa? On tärkeää, että heille jää muistijälki modernista johtamisesta ja kehittyvästä, kansainvälisestä, tasa-arvoisesta työilmapiiristä. Lukuvinkki johtamisen muutoksesta: Atte ja Karoliina Mellasen Hyvät, pahat ja milleniaalit. Ota haltuun.

Pauliina Hautamäki oma ittensä