Lukijoilta: Arjen aforismi

Aina on jotain

kesken.

Juuri se on

elämän mielekkyyttä.

Marko Isomaa