Lukijoilta: Asuntopolitiikka muutostarpeessa

Kerrostaloasuminen on kasvanut Seinäjoella viime vuosina, vaikka pääasiallisesti kaupungissa asutaan edelleen paljon omakoti- tai rivitaloissa. Lisäksi yksin asujien määrä on kasvanut kaupungissa voimakkaasti.

Ikääntyvän väestön siirtyessä asumaan lähemmäksi palveluja kerrostaloihin, on suureksi ongelmaksi muodostunut uusien asuntojen hinnat, kun vanhan omakotitalon myynnillä ei saa kovinkaan isoa asuntoa. Toinen iso asia on se, että uudet kaksiot ja kolmiot ovat pinta-alaltaan selvästi pienempiä kuin parikymmentä vuotta sitten rakennetut vastaavat asunnot.

Seinäjoen asuntopolitiikan ongelmia on myös se, että kaupungissa on tarjolla perin vähän nuorille, senioreille sekä muille halukkaille esimerkiksi asumisoikeus- tai osaomistusasuntoja. Miten näitä epäkohtia voitaisiin parantaa?

Ensinnä on syytä muistaa, että kaupungilla on kaavoituksen suhteen monopoliasema ja lainsäätäjä on jo määritellyt tämän. Kaupunki voi siis omilla toimillaan ohjata kaupungin rakentumista ja millaisia asuntoja rakennetaan. Seinäjoella ei tätä lainsäätäjän ajatusta ole välttämättä hyödynnetty viimeisen vuosikymmenen aikana parhaalla mahdollisella tavalla. Kaupungin olisi syytä puuttua jo kaavoituksen yhteydessä voimakkaammin siihen, millaisia asuntoja saa rakentaa.

Kaupunki tekee maanomistajien tai rakennusliikkeiden kanssa usein maankäyttösopimuksia ja niitä tehtäessä voisi ajatella, että sopimukseen liitettäisiin ehto monipuolisten asuntojen rakentamisesta.

Edellä mainittujen ehdotusten lisäksi kokeneen kunnallismiehen Jarmo Lintalan ehdotus sunnuntaisessa Ilkka-Pohjalaisessa (9.5.) kaupunkisuunnittelujaoston palauttamisesta kaupungin päätöksenteko organisaatioon on kannatettava ajatus.

Seinäjoen kaupungin asuntopolitiikan selkeyttämiseksi ja parantamiseksi olisi kaupunkisuunnittelujaoston palauttamisen ohella syytä harkita vanhan asuntopolitiikasta vastaavan henkilön viran perustamista uudestaan. Näin voitaisiin asuntoasioihin saada yksi ja nykyistä selvempi linja. Nyt tuota selvää linjaa ei välttämättä ole, kun virkaa hoidetaan parillakin eri toimialalla.

Paavo Eloniemi

kuntavaaliehdokas (kesk.)

Seinäjoki