Lukijoilta: Erityislapsiperheiden tulee saada tarpeita vastaavaa kotipalvelua

Lapsiperheiden kotipalvelua ei ole erityislapsiperheille tasapuolisesti saatavilla ja palvelu vastaa huonosti perheiden tarpeisiin. Tarpeita ovat mahdollisuus levätä vaativan hoitotyön keskellä, hoitaa parisuhdetta, saada hetkeksi omaa aikaa tai käydä asioilla tai vaikkapa järjestöjen vertaistoiminnassa.

Erityisesti uupuneet vanhemmat kaipaavat käytännön siivous- ja muuta kodinhoitoapua ja sijaishoitajapalveluja. Kotipalvelu erityislapsiperheissä tukee vanhempien osallisuuden tunnetta ja mielenterveyttä sekä vähentää tätä kautta myös lastensuojelun asiakkuuksia.

Etelä-Pohjanmaalla lapsiperheiden kotipalvelua saa tiukoin ehdoin, joko säännöllisesti tai tilapäisesti. Ehdot palveluille poikkeavat paikkakunnittain paljon. Palvelu pitää olla hyvissä ajoin tilattu virka-aikana ja perheen kanssa etukäteen suunniteltu.

Kaikki paikkakunnat ovat rajanneet pelkän siivouksen ja lastenhoidon pois ja palvelu on maksullista. Erityislapsiperheissä tarvitaan joustavia palveluja nopeasti muuttuvissa perhetilanteissa ja nimenomaan kodinhoidollista apua.

Sosiaalihuoltolain 5 pykälässä korostetaan lapsen etua. ‘’Kaikissa sosiaalihuollon toimissa, jotka koskevat lasta, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu’’. Miten lapsen etua ajatellaan, jos vanhempia ja muita läheisiä ei tueta kyllin ajoissa ja vastaten todellisiin tarpeisiin?

Merja Riikonen

Lakeuden Omaishoitajat ry