Lukijoilta: Esimies, ole inhimillisempi!

Esimiehellä on tärkeä rooli jokaisessa organisaatiossa ja häneltä vaaditaan paljon. Toisaalta esimies päivittäin kohtaa useita haastavia tilanteita ja hänen kuormitus on yleensä huomattava ja jatkuva.

Esimiehen täyttyy olla sekä fyysisesti että psyykkisesti hyvässä kunnossa. Jokaisen ihmisen työssä jaksamisen merkittävimpiä osatekijöitä ovat hyvä fyysinen kunto, riittävä itsetietoisuus, terveelliset elämätavat ja ruokavalio sekä hyvät ystäväsuhteet ja tasapainoinen yksityiselämä.

Kun tapaan johtaja-asemassa olevia ihmisiä, saan heiltä säännöllisesti sellaisen vaikutelman, että ensisijaisesti edessäni seisoo esimies, ja ehkä joskus paljon myöhemmin päivän aikana tämän esimiehen maskin tai suojakerroksen takaa kurkistaa hyvin varovaisesti joku ihminen. Näen kuivaksi rutistuneet eleet ja olemattomat ilmeet.

Jos ihminen pysty ylläpitämään auktoriteettinsa olemalla äärimmäisen asiallinen, erittäin pidättyväinen tai joskus jopa pelottavan varautunut, niin väitän, että hänessä on joku iso osa epätasapainossa. Puhekielimäisesti voisin jopa sanoa, että hänessä tai hänen suhteessa työntekijöihinsä on joku vika.

Esimies on nimensä mukaisesti ESImies, koska työntekijä tarvitsee esikuvan, roolimallin. Omalla toiminnallaan esimies näyttää mallia, kuinka työyhteisössä ollaan, minne mennään ja miksi tehdään. Hyvä esimies johtaa omalla esimerkillään, hän ei tiedä kaikkea, mutta hän tietää, miten asiat saa selvitettyä. Hän ylläpitää ja kohottaa työntekijöidensä ammattitaitoa ja edistää heidän yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Tämä onnistuu parhaiten, jos esimies näyttää selvästi ja avoimesti myös hänen inhimillisen puolen. Vain silloin esimiehen ja muiden työkollegojen välillä voi syntyä luottamus sekä hyvä ja kestävä työsuhde.

Monet työntekijät ovat liiankin nöyriä ja jopa asettavat itsensä uhrin tai orjan rooliin. Hyvän tiimin edellytys on se, että kaikki sen jäsenet ovat tasa-arvoisia. Jokaisella toki voi olla oma roolinsa kuten esimerkiksi esimiehellä, mutta rooli tai toimenkuva ei tee kenestäkään parempaa tai huonompaa ihmistä.

Tiimissä ollaan yhtälailla kaikki samassa veneessä. Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, että esimiehen pitäisi olla työntekijöidensä kaveri. Onnistunut tiimityö edellyttää selkeitä rajoja ja roolijakoa. Siitä huolimatta ollaan kaikki vain ihmisiä.

Hyvä esimies, voit näyttä enemmän sinun tunteita ja henkilökohtaisia tapoja myös työtehtävissä. Ole lämmin ja avoin; hymyile ja naurakin joskus. Olet työpaikallasikin se sama tavallinen ihminen, joka istuu kotona keinutuolissa takan äärellä Reinoissa tai Ainoissa. Kotona ehkä olet vaan eri roolissa ja esimiehenä saattaa olla joku toinen. Ainakin näin epäilen.

Franz Schnider

Kouluttaja, työhyvinvoinnin asiantuntija, sanattoman viestintään ja kehonkieleen erikoistunut esiintymisvalmentaja