Lukijoilta: Ikimetsä on geenipankki

Lapuan kaupunki on tehnyt päätöksen myydä rauhoitusalueeksi 8,8 hehtaaria metsää aktiviteetti Simpsiön Tulusmäen alueelta. Luonnonsuojelujärjestöt olivat esittäneet metsäpalstansuojelua sen suuren luontoarvon perusteella, joka havaittiin hakkuusuunnitelman yhteydessä. Ympäristöministeriö on puoltanut suojelua ja ELY-keskus voi nyt perustaa suojelualueen kaupungin päätöksenmukaisesti.

Ympäröivät metsät ovat tehokkaan metsänkäsittelyn kohteena. Tässä tapauksessa pienialainenkin ikimetsä on geenipankki ja edellytys lukemattomille kasvi- ja eliölajien menestymiselle. Samalla se on myös monimuotoisuuden näytepalanen luonnossa retkeilevien ihmisten ihmeteltävänä. Aktivitetti Simpsiö kaipaa näitä luontokohteita LuontoSimpsiön historialliseksi muistoksi Etelä-Pohjanmaan suurimpana lehtoalueena. Tällaisia hienoja päätöksiä toivoisi enemmänkin julkisyhteisöjen omistamille alueille.

Häviävän hömötiaisen puolesta