Lukijoilta: Kansankirkko sai hyvän arkkipiispan

Tapio Luoma asetettiin Turun Tuomiokirkossa arkkipiispan virkaan perinteisin menoin. Luomasta evankelisluterilainen kirkko saa hyvän arkkipiispan. Sovittelevan, erinomaisen sananjulistajan ja maltillisen uudistajan.

Mediassa Luoma on leimattu konservatiiviksi ilmeisesti lähinnä siksi, että hän voimassa olevan avioliittokäsityksen kannalla. Kirkolliskokouksessa, kuten julkisuudessakin, Luoma on kuitenkin katsonut, että kehitys kirkon piirissä kulkee siihen suuntaan, jotta myös samaa sukupuolta olevat voidaan vihkiä. – On todennäköisempää se, että niin tapahtuu kuin se, että niin ei tapahdu koskaan. (HS 3.2.2018)

Kirkolliskokouksessa piispa Jörn Vikströmin aloite samaa sukupuolta olevien parien vihkimisoikeudesta hylättiin äänin 59-46. Keskustelun kuluessa edustaja Arto Antturi, Pitäjämäen seurakunnan kirkkoherra, laati ponnen, joka kuului seuraavasti: kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliitto käsityksestä vallitsevan erimielisyyden ratkaisemiseksi. Kannatin Antturin esitystä. Ponsi tulikin hyväksytyksi selkein äänin 76-32.

Asian valmistelua jatkekaan nyt mielestäni oikeassa toimielimessä. Avioliittokäsityksen muuttamiseen sisältyy runsaasti teologisia kerrostumisia ja sävyjä, joten on paikallaan, että piispankokous pohtii kysymystä ja tekee ehdotuksensa. Piispainkokous voi kannanotollaan viitoittaa tietä vaikeassa avioliittokäsitystä koskevassa asiassa.

Kirkolliskokouksen kyselytunnilla kysyin Uskonnottomat Suomessa ry:n pyrkimyksestä rajoittaa positiivisen uskonnonvapauden käsitystä ja näin negatiivisen uskonvapauden varjolla ohentaa suomalaisen kulttuurin sisältöä ja luterilaista perintöä. Kysymys herätti keskustelua. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo lupasi, että kirkkohallituksessa valmistellaan asiakirja, jossa todetaan, mikä on kirkon käsitys positiivisesta uskonnonvapaudesta ja se lähetetään eri viranomaiselle, kuten oikeusasiamiehelle ja aluehallintoviranomaisille, taustamateriaaliksi, kun ne tulkitsevat positiivisen ja negatiivisen uskonnonvapauden rajapintaa.

Ilmari Ylä-Autio

kirkolliskokousedustaja,

lakivaliokunnan jäsen