Lukijoilta: Keskustan pitää olla keskustassa

Viime aikoina kaupunkimme on kasvanut ja uudistunut vauhdilla. Ideapark avasi ovensa entiselle pellolle ja kaupungin keskusta kokee myllerryksen julkisisivussaan. On rakennettu uusi tori. Vanha Patruuna sekä Lehtinen tekevät tietä uusille korkeammille rakennuksille.

Nämä uudistukset ovat varmasti hyvästä, koska Seinäjoki kasvaa koko ajan, mikä näkyy muun muassa maakunnassa harvinaisena positiivisena syntyvyyslukemana, eli ”nuoriapareja” on onnistuttu houkuttelemaan. Uudistuessa kannattaa kuitenkin muistaa, että mistä on lähdetty eikä sokaistua vanhalta, mutta toimivalta.

Kaupungin välitön keskusta pitää sisällään korkeampia (yli 3 kerroksisia) rakennuksia, jotka myös näyttävät joltain, koska niiden ympärillä/seassa on matalampia ja vanhanmallisia rakennuksia, joiden sijoittelu myös rikkoo neliönmuotoista katukaavaa. Uudet korkeammat rakennukset ovat oikeastaan näyttäviä vain, jos niitä ympäröivät eri aikakausilta olevat vanhemmat (ylläpidetyt) rakennukset. Tämä tuo vaihtelua julkisivuun ja kattorajaan, mikä lisää valoisuutta. Samalla puistikot, puistot sekä vanhat kaavoitukset luovat ilmavuutta ja oikopolkuja.

Välittömän keskustan ulkopuolella alkavat maalaismaiset asuinalueet, esimerkiksi Marttilassa pienkerrostalovyöhyke luo luonnollisen kilven pientaloalueelle. Asuinalueille jätetyt pellot, vanhat maalaisrakennukset ja metsiköt/metsät luovat tarvittavaa hengitys- ja liikkumatilaa. Tämä maalais-/pientalomiljöö houkuttelee ihmisiä ja luo Seinäjoelle sen omalaatuisen kaupunkikuvan: keskusta, joka on oikeasti keskusta, jota ympäröi maaseutumainen ympäristö, jossa viihdytään.

Pidetäänkö siis keskusta vastaisuutenakin keskustana ja ollaan rikkomatta ympäröivien alueiden vetovoimaista rakennetta? Puhumattakaan käyttökelpoisista vanhoista reiteistä, rakennuksista ja rakennelmista.

Jokiseinä