Lukijoilta: Keskustelua

Olen aina pitänyt Eparista lehtenä, pitänyt sitä positiivisena ja kaupunkilaisia sekä koko seutukuntaa yhdistävänä julkaisuna.

7.4. ilmestyneessä lehdessä oli Tiina Rantahalvarin kolumni, joka oli mielestäni miessukupuolta alentava ja turhaa vastakkainasettelua lisäävä.

Kolumnin luettuani minulle jäi tunne, että kirjoittaja laittoi koko miessukupuolen samaan lokeroon jonkun tosi-tv-esiintyjän kanssa. Teksti antoi mielestäni myös ymmärtää, että miehet ovat Naton alaisen Stratcomin tutkimuksen mukaan niitä, jotka vihapuhetta harjoittavat ja hallitusta arvostelevat.

Ymmärtääkseni kyseisessä tutkimuksessa ei näytetty, että vihapuhe ja alatyylinen arvostelu olisivat yksin miesten harjoittamaa toimintaa.

Ymmärrän, että kolumnit ovat, ja niiden kuuluukin olla, jossain määrin tunteita herättäviä, mutta provokatiivisuus ja näkökulman kapea-alaisuus eivät mielestäni edistä tasa-arvoa, vaan ennemminkin lisäävät vastakkainasettelua ja ääriajattelua.

Olen yleisesti ottaen pitänyt näiden sivujen kirjoituksista ja kolumneista, koska ne ovat olleet suhteellisen asiakeskeisiä, mutta tämä teksti tuntui enemmän mies-vihan lietsonnalta.

Olen vankkumaton pohjoismaisen elämäntyylin ja kaikkien ihmisten välisen tasa-arvon kannattaja, joten toivon, ettei edistettäisi ihmisryhmien teennäistä vastakkainasettelua, koska sitä tuntuu tulevan jo joka tuutista aivan riittävästi.

Suomalainen yhteiskunta on tasa-arvoistunut kaikilla mittareilla viime vuosituhannen puolivälistä, joten uskallan sanoa, että kyllä ihmiskunta jotain on niistä ajoista oppinut.

Sukupuolten välistä epätasa-arvoa Suomessa kokevat sekä miehet että naiset, joten tasa-arvokysymys ei ole naisasia, vaan ihmiskunnan asia.

Mukavaa kevättä kaikille tasapuolisesti!

Niko Mäki-Kahma

Seinäjoki