Lukijoilta: Kiitos kaupungille tyhjästä

Kiitos Seinäjoen kaupunki, kun aina vain siirrätte uimahallin laajennusta. Kaikkia tukitaan pieniin väleihin.

Kiitos Seinäjoen päättäjät, että kevyen liikenteenväylät edelleenkin rönsyilee ja polkupyörien renkaat ovat kovalla koetuksella.

Kiitos, että kaupungin määrärahat ohjataan turhuuksien turuille, eikä kaupungin asukkaiden hyvinvointiin.

Kiitos, että järjestätte turhanpäiväisiä, jonninjoutavia tapahtumia, joilla ei ole kestävää kehitystä, eikä ikuisuusarvoa.

Kaikesta edellä sanotusta huolimatta, runsasta Jumalan siunausta.

Ansioton Rakkaus Minun Osakseni