Lukijoilta: Kotitalousvähennyksessä on otettava vähävaraiset huomioon

Viime syksyn budjettiriihen yhteydessä Sanna Marinin hallitus linjasi, että se päättää tulevan kehysriihen yhteydessä kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta. Eläkkeensaajat odottaa, että hallitus ottaa päätöstä tehdessään maamme vähävaraiset huomioon.

Jo kauan aikaa maamme suurin eläkeläisjärjestö EKL on muistuttanut siitä, että kotitalousvähennyksen suurin ongelma piilee sen rakenteessa. Jotta vähennystä voi hyödyntää, tulee verovelvollisella olla taloudellinen mahdollisuus hankkia vähennykseen oikeuttavia palveluita. Esimerkiksi pelkkää kansaneläkettä saavat henkilöt eivät maksa tuloistaan tuloveroa, eivätkä näin ollen voi hyödyntää kotitalousvähennystä.

Nyt kotitalousvähennys kohdistuu pääosin hyvätuloisemmille kansalaisille ja kotitalouksille. Vähennys on epätasa-arvoinen asuntokunnan koosta riippuen. Pariskunta saa remontistaan tuplasti enemmän vähennystä kuin yksin asuva.

Ongelman korjaamiseksi tulee nyt lopultakin luoda järjestelmä, joka vastaa perusteiltaan ja määrältään kotitalousvähennystä ja on suunnattu niille, jotka eivät nykymallin mukaan voi vähennystä käyttää. Hallituksen puoliväliriihen kotitalousreformissa asia tulee nyt lopultakin saada päätökseen.

Malli parantaa pienituloisten eläkkeensaajien mahdollisuuksia valita hyvinvointiaan lisääviä palveluita omien tarpeidensa pohjalta ja lisää heidän ostovoimaansa. Lisäksi malli hyvin toteutettuna tukisi yleistä tavoitetta, että ikääntyneen pitää voida asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kaupan päälle laajentaminen toisi myös lisää työtä maahamme.

Vähennystä tulee myöntää korotettuna yli 75-vuotiaille. Näin saataisiin monia myönteisiä vaikutuksia ikäihmisten itsenäiseen selviytymiseen muun muassa kotipalveluiden käytön lisääntymisen ja palveluasumisen mahdollisen lykkääntymisen myötä.

Toive Tynjälä

sosiaalineuvos Ilmajoki

Pohjanmaan Eläkkeensaajien tiedottaja