Lukijoilta: Koulutus on elämän kivijalka

Seinäjoen opiskelijakaupunki-imagoa on vahvistettava valtakunnallisesti. Tulevat ikäluokat pienentyvät ja kilpailu korkeakouluopiskelijoista kovenee. Lukiot ja ammattikoulut voivat onnistuessaan olla lisävoimavara alueen imagon kehitykselle.

Maakuntamme näkökulmasta Seinäjoen ja Nurmon lukio ovat riittävän suuria itsenäisiä yksikköjä. Samoin Sedun Kirkkokadulle suunnitteilla oleva yksikkö ja Törnävän sekä Rastaantaipaleen yksiköt ovat riittäviä. Niissä opetustarjonnan laatu ja määrä kyetään takaamaan. Myös Ylistaron ja Peräseinäjoen lukiolla on tärkeä tehtävä osana peruskoulujen aineenopetuksen turvaamista.

Päiväkoti- ja peruskouluverkko on kuitenkin muutoksessa, koska nuorten ikäluokkia on eräillä asuinalueilla runsaasti. Kasvun vaikutuksista positiivinen esimerkki on Kertunlaakson päiväkoti ja alakoulu.

Laadukasta päiväkotien, koulujen ja kaupungin laitosten ruokailua voidaan jatkossa kehittää lisäämällä resursseja aamupalatoimintaan ja näin voidaan luoda vaihtoehtoja mm. jälkiruoan osalta.

Minusta lähiruokaa pitää suosia. Liitoskuntien alueilla on myös erityispiirteensä ruokatottumusten osalta. Näitä perinteitä on syytä vaalia, eikä samankaltaistaa kaikkea.

Koulukeskusten liikenne-, paikoitus- ja valaistusjärjestelyjä tulee kehittää tilannekuvan mukaan. Arjessa pitää muistaa, että kaupungin rakennusten ohjeiden mukaiset huoltotoimet ja hyvin suunnitellut muutokset säästävät kaupunkia yllättäviltä menoilta. Vaarallisinta olisi tehdä nopeita säästöpäätöksiä ja tehdä niiden pohjalta liian radikaaleja toimenpiteitä.

Jouko Peltonen

Kuntavaaliehdokas, (kesk.)

Nurmo, Seinäjoki