Lukijoilta: Kuka hoitaa mummat ja paapat?

Hoiva-asumisen kevein muoto on tavallinen palveluasuminen. Siinä pärjää sellainen henkilö, joka ei tarvitse runsasta hoivaa ympärivuorokautisesti.

Ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyvät vaivat usein lisääntyvät. Silloin tarvitaan tehostetun palveluasumisen paikkoja. Seinäjoella näitä paikkoja on tällä hetkellä vajaa viisisataa.

Seuraavalla valtuustokaudella ympärivuorokautisten hoitopaikkojen tarve kasvaa vajaalla kahdella sadalla yli 75 -vuotiaiden määrään suhteutettuna. Tarvitaan myös omaishoitajien tueksi lisää lyhyt- tai pidempikestoisia ympärivuorokautisia vuorohoitopaikkoja.

Myös niin sanottuja kriisipaikkoja tarvitaan lisää. Monet omaishoitajat ovat itsekin iäkkäitä ja sairastuessaan tarvitsevat itselleen ja hoidettavalleen nopeasti hoitopaikan. Esimerkiksi, jos omaishoitaja liukastuu postia hakiessaan sillä seurauksella, että hän loukkaa sekä olkapään että reisiluun, syntyy nopeasti hoitopaikan tarve kahdelle. Näissä tilanteissa ikäihmisten perhehoitopaikat olisivat tarpeellisia ja välttämättömiä. Omaishoitajamäärän kasvaessa vuorohoito- ja kriisipaikkoja sekä muita omaishoitoa tukevia palveluja tullaan tarvitsemaan lisää.

Tällä hetkellä toteutetaan kiertävää perhehoitajapalvelua, jossa perhehoitaja menee omaishoidettavan kotiin. Nyt olisi myös tärkeää kehittää edelleen ikäihmisten perhehoitoa, jossa vanhus voisi siirtyä hoidettavaksi perhehoitajan kotiin. Perhehoito olisi inhimillinen, kotoisa ja turvallinen hoitomuoto.

Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon tekemisellä voi helpottaa itseään koskevien hoito- ja hoivapäätösten tekemistä tilanteissa, joissa ei itse kykene sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi enää hoitamaan omia asioitaan.

Martti Pajulammi (kesk.)

kuntavaaliehdokas

Seinäjoki