Lukijoilta: Kuka on hoitaja uutisissa?

Ihmisen hoitamista voi verrata ison palapelin kokoamiseen. Tilanteen mukaan vaihtuva kokonaiskuva rakentuu palojen yhteensopivuudella – moniammatillisella yhteistyöllä. Asiakaslähtöinen kohtaaminen, toimintatavat ja palveluketjun toimivuus ovat alati testattavina. Jokaisella työntekijällä on tässä ketjussa vastuupalansa.

Hoitajista uutisoidaan, mutta mitä ammattiryhmää hoitaja-sanalla kulloinkin tarkoitetaan? Tarkoitetaanko hoitaja-sanalla muiden työntekijöiden kanssa vaativaa työtä tekeviä sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä, lastenhoitajia, lähihoitajia tai geronomeja? Kehitysvamma-alan työntekijöihin ja hoitajiin lukeutuva henkilö oli ymmällään siitä, etteivät he kuulu ensi vaiheessa rokotettaviin eikä rokotusajankohdasta ollut tietoa.

Hoitajiin lukeutuvat myös potilaita eri yhteyksissä ohjaavat ja vaativissa tilanteissa kohtaavat psykologit, teologit, sosiaalityöntekijät, ravitsemus-, puhe- ja jalkaterapeutit. Potilastyössä myös teho-osastolla toimineena mietin, mahtaako koronan vuoksi teho-osastolla tai muusta syystä eri osastoilla pidempään hoidettu henkilö palautua riittävän toimintakykyiseksi ilman fysioterapeutin ja/tai toimintaterapeutin osaamista ja fyysistä tukea.

Luetaanko hoitajiksi koronatestejä analysoivat bioanalyytikot, röntgenhoitajat tai suuhygienistit? Sairaalan ulkopuolella toimii ensihoidon erityiskoulutettu henkilöstö, joka muiden kumppaneiden kanssa ja lääkärin tuella vastaa siitä, että saamme avun joko kotona, tapahtumapaikalla tai tarvittaessa kuljetuksen päivystykseen. Kaiken lisäksi muun muassa vuodeosastopotilaan hyvä hoito edellyttää ravitsevaa ja tarvittaessa ravitsemusterapeutin ohjeistuksella räätälöityä ruokaa. Tilojen ja työvälineiden puhtaanapito on korona-aikana ja muutoinkin sairauksien leviämistä ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia lisäävää toimintaa.

Edellä kuvattu terveydenhuollossa toimivien lista on myös vajavaisena esimerkki moniammatillisesta toimijuudesta. Lisäksi on merkittävä joukko eri-ikäisiä läheisiään hoitavia (omais)hoitajia sekä ikäihmisten palveluissa kotikäyntejä tekeviä kotihoidon työntekijöitä. Lastensuojeluun liittyvässä akuutissa ja tehostetussa työssä sekä laitos- ja perhetyössä toimii sosiaaliohjaajien lisäksi monialainen työntekijäjoukko. Eri organisaatioissa myös muut kuin potilas- ja asiakastyöhön osallistuvat moniammatilliset työntekijät varmistavat osaltaan hoidon onnistumisen ja muun muassa potilas- ja asiakastietojärjestelmien toimivuuden.

Moniammatillisten asiantuntijaorganisaatioiden hyvä johtaminen sekä osaava esimiestyö varmistavat henkilöstön toiminnan edellytykset. Korona-aika testaa paraikaa yksittäisten hoitotilanteiden ja palvelujen kokonaisuuden hallintaa. Jos on joskus palapeliä koonnut, ymmärtää, että elleivät kaikki palat ole tallessa ja yhteensopivia, ei voi rakentaa tavoiteltua kuvaa.

Arja Hyytiä

Hallintotieteiden maisteri

Fysioterapeutti

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Seinäjoki