Lukijoilta: Kulttuurilla kaupunki kuntoon

Kulttuuri edistää tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuurilla on monia positiivisia vaikutuksia niin sairauksien ehkäisyyn, terveellisten elintapojen omaksumiseen kuin esimerkiksi sairauksista toipumiseenkin.

Kuntien kannattaakin ehdottomasti taata asukkaiden pääsy monipuolisesti kulttuurin äärelle sekä ottaa kulttuuri aktiivisesti käyttöön myös terveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Seinäjoen kaupunki julkaisi juuri laajan ikääntyvien kulttuurihyvinvointisuunnitelman, jonka tarkoituksena on huomioida kulttuuri laajasti ikääntyville tarjottavissa palveluissa.

Suunnitelman tärkein tavoite on ikääntyvien yksinäisyyden vähentäminen kulttuurin avulla ja aiheeseen tartutaan yhdessä usean toimijan voimin.

Kulttuuripalvelut ovat matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita. On laskettu, että satsaus ikääntyvien hyvinvointiin ja mielenterveyden haasteiden tunnistamiseen kulttuurin ja taiteen avulla palauttaa euromääräiset panostukset jopa viisinkertaisena takaisin alle viidessä vuodessa.

Meillä Seinäjoellakaan ei ole varaa olla ottamatta käyttöön kulttuurin tarjoamia hyvinvointivaikutuksia ja niiden mukanaan tuomia positiivisia talousvaikutuksia.

Kulttuurimenot ovat kunnan budjetista usein hyvin pieni osa verrattuna esimerkiksi sote-menoihin. Silti kunnan kulttuuritarjonnan positiiviset vaikutukset voivat olla hyvinkin suuret. Kasvattamalla kulttuurin siivua saamme parhaimmillaan leikattua menoja raskaista korjaavista palveluista.

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia, mutta niin ovat myös kulttuurin aluetaloudelliset vaikutukset tässäkin tapahtumien kaupungissa.

Katsoipa asiaa miltä kantilta hyvänsä, niin kulttuuri tuo meille todistetusti hyvää. Siivitetään kulttuurin avulla Seinäjoen asukkaiden hyvinvointi ja kaupungin vetovoima aivan uusiin sfääreihin.

Meillä todellakin on tilaa kulttuurille!

Annukka Heinämäki & Satu Kokkoniemi

kuntavaaliehdokkaat (vas.)