Lukijoilta: Kunnan pitää työllistää

Ilmajoella tärkein työllistäjä on kunta. Paras tapa kunnille hoitaa työllisyyttään on järjestää suurin osa palveluistaan itse, työllistäen näin kuntalaisia ja vahvistaen paikallistaloutta. Käynnissä olevat säästötoimet Ilmajoella vähentävät nyt jatkuvasti vakituisia työpaikkoja ja työttömyys lisääntyy hillitöntä vauhtia.

Ilmajoen vasemmisto katsoo, että kuntien on mahdollista jatkaa rooliaan työllistäjinä, tuottamalla itse mahdollisimman iso osa palveluista sekä tekemällä sopimuksia vain sellaisten yritysten kanssa, jotka voivat osoittaa hyödyttävän paikallisten toimitusketjujen kehittämistä, hyviä työpaikkoja ja pienempää hiilijalanjälkeä. Tämä toiminta on

mahdollista käynnistää Ilmajoen yksiköissä ja se johtaa kuntatalouden vahvistumiseen ja palveluiden parempaan laatuun.

Kuntien on käynnistettävä kokeiluja palvelujen järjestämisestä kahdessa kuuden tunnin vuorossa. Ilmajoen vasemmisto luottaa tutkimusten tuloksiin, joiden mukaan kuuden tunnin työpäivä auttaa ihmisiä jaksamaan paremmin ja sairauspoissaolot vähenevät. Historia on osoittanut, että työpäivän lyhentäminen on johtanut työn tuottavuuden kasvuun. Työn jakaminen edistää myös työllisyyttä ja näin ollen lisää tuloveroja.

Kuntasektorin työnantajat ovat laiminlyöneet vastuunsa. Työkyvyttömyyseläkkeet ovat erityisesti kuntasektorilla, yleistyneet eläkkeelle jäänti-ikä laskenut voimakkaasti.

Keijo Uusiprosi

Vasemmistoliitto

Ilmajoki