Lukijoilta: Kunta-alan palvelujen kehitys

Kunta-alan työntekijöillä on yleensä halu tehdä työnsä hyvin ja kehittää sitä. Hyviin palveluihin pääseminen edellyttää, että tavoitteet ja mittarit on asetettu oikein. Tavoitteiden lisäksi täytyy olla myös keinot tavoitteisiin pääsemiseksi.

Olen tehnyt hyvistä palveluista ja niiden kehittämisestä palvelustrategiamallin Seinäjoen kaupungille kauppatieteiden maisterin lopputyönä vuonna 2019. Lasten ja nuorten palvelut, työikäisten palvelut ja ikäihmisten palvelut ovat keskeisiä kokonaisuuksia. Tavoitteena tulisi olla palvelujen vaikuttavuus niin, että ne tukevat asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Hyvinvointia heikentävät kiusaamiskulttuurit ym. pitäisi saada poistetuiksi.

Asiakkaan näkökulma tulisi ottaa huomioon esimerkiksi kysymällä, mitä odotat tältä palvelulta. Asiakkaan mielipide ja toiveet palveluista tulisi siis saada pääasiassa palvelujen saamisen yhteydessä eikä niinkään erillisissä foorumeissa.

Hyviin palveluihin pääseminen edellyttää kannustavaa johtamista ja monialaisempia johtamisjärjestelmiä, jolloin palveluja voitaisiin saada vähemmiltä luukuilta. Palvelujen ja talouden tasapainoon pääsemistä edistäisi palveluprosessien uudistaminen sujuvammiksi eri toimialojen kesken.

Suunnitelmissa oleva sote-uudistus ei tässä muodossa tue tarpeeksi palvelujen kehittämistä asiakkaan näkökulmasta, koska uudistuksessa on lähdetty liikkeelle enemmän hallinnon näkökulmasta.

Lea Porola

kuntavaaliehdokas (kok.)

Seinäjoki