Lukijoilta: Lapsiperheiden hätä

Monissa lapsiperheissä eletään pelonsekaisia ja epävarmoja aikoja. Juuri lapsiperheissä nämä tunteet korostuvat eniten, kun huoli toimeentulosta on jatkuva, työpaikka kun työpaikka saattaa lähteä alta ja yhteiskunnan tuet hiljalleen karisevat. Kouluissa ja päiväkodeissa lapset saattavat altistua koronalle, vaikka onhan se pelko meillä kaikilla, mutta nimenomaan lapsiperheissä se korostuu. Tämä asettaa perheet äärimmäisen jaksamisen rajoille, kun vanhemmat eivät saisi väsyä. Silloin on pelkona että joku tekee huoli ilmoituksen lastensuojeluun vanhempien jaksamisesta ja sijaisperheet saattavat ottaa näitä lapsia perheisiinsä, onhan heistä tullut uusi ammattikunta. Yhteiskunnan taholta on vaikea saada apua kotiin, vaikka se olisikin ensisijainen tapa auttaa perheitä. Mutta asioiden ei tarvitse mennä näin, jos lapsiperheet lyöttäytyisivät yhteen, auttaen toinen toisiaan. Ennen äidit järjestivät itselleen vapaailtoja vieden lapsensa naapuriin hoitoon, nyt tämän naapuriavun on aika tulla takaisin. Ottakaa itse enemmän vastuuta toisistanne ja käykää vaikkapa kaupassa toistenne puolesta. Ottakaa se naapurin lapsi mukaan uimahalliin ja metsäretkelle. Auttakaa toisianne kotinne siivoamisessa, pitäkää yhteisiä lasten synttäreitä, leipokaa toisillenne, kehukaa toistenne lapsia. Järjestäkää lastenvaatteiden kierrätyspäiviä. Puhukaa toistenne kanssa, jakakaa ongelmianne ja heittäkää ne älypuhelimet vähäksi aikaa syrjään. Näin voisitte kaikki paremmin, eikä kenelläkään olisi teistä huolta. Älkääkä unohtako isovanhempianne ja naapureitanne, hekin auttaisivat teitä mielellään! Ei se niin vaikeaa ole. Kokeilkaa, niin voitte kaikki paremmin! Niin ennenkin elettiin, eikä se niin ihmeellistä ollut. Koronalle emme mitään voi, mutta onneksi se voidaan hoitaa. Sen varjossa meidän on vain opittava elämään.

Birgitta Wulf