Lukijoilta: Liikkumiseen tulee kannustaa

Hallituksen ensimmäinen koronatiedotustilaisuus vajaa vuosi sitten alkoi huonosti. Virheellisen informaation seuraukset vaikuttavat näihin päiviin saakka. Hallitus määräsi yli 70-vuotiaat jäämään kotioloihinsa. Kun otin yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriöön ja totesin, ettei hallitus voi antaa tuollaista määräystä, asianomainen virkamies vastasi tylyntuntuisesti: ”Pitää nyt vain totella hallituksen määräyksiä”.

Ellei hallitus olisi muutaman päivän viiveellä korjannut asiaa toteamalla, että kysymyksessä onkin suositus, jota sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru onnettomasti yritti selittää ”velvoittavaksi suositukseksi”, olisin soittanut oikeuskanslerille. Hallituksen poukkoileva viestintä teki varsinkin ikäihmiset epävarmoiksi. Olisi ollut parempi kannustaa ihmisiä varovaisuuteen ja samalla korostaa, miten tärkeätä on huolehtia omasta terveydestä liikkumalla ja kuntoilemalla.

Aluehallintoviranomaisten (Avi) määräykset eri alueilla ovat olleet nekin epätarkkoja. Kokoontumisrajoitukset on tarkoitettu koskemaan myös ulkona ryhmissä tapahtuvaa liikuntaa.

Kuntoliikuntaseura Katupojat on ollut huolestunut ihmisten kuntoilun vähentymisestä. Ihmiset ovat tulleet jatkuvista rajoituksista johtuen varovaisiksi ja jäävät mieluummin neljän seinän sisälle kuin lähtevät ulos kuntoilemaan.

Olen saanut runsaasti toivomuksia, että Katupojat käynnistäisi ohjattuja kävelytapahtumia. Katupojat tarttui ehdotukseen. Kävelytapahtumien, teemalla ”Kävellen kuntoon”, piti alkaa jo helmikuussa, mutta ne jouduttiin Avi:n kehotuksesta siirtämään maaliskuuhun. Aloituspäiväksi oli suunniteltu lauantaita 6. maaliskuuta, mutta sitten tuli hallituksen päätös sulkutoimista. Määräys on lisännyt epätietoisuutta. Aluehallintoviranomaiset tulkitsevat sulkutilaa eri tavoin.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei suosittele kävelyjen järjestämistä. Jos näin kuitenkin päätetään tehdä, on ehdottomasti varmistettava, että kuntoilijat jaetaan enintään kahdenkymmenen hengen ryhmiin. Tähän oli varauduttu. Avi:n uudet määräykset saattavat rajata määrän vielä pienemmäksi.

Katupojat joutuvat yhteistyökumppaneineen siirtämään kävelytoiminnan aloittamista, koska on pelkona, että hyvä tarkoitus kääntyy järjestäjiä vastaan. Viranomaistoiminta ei kannusta omatoimiseen liikuntaan. Korona- aikana olisi pitänyt muistaa kaikkien rajoitusten keskelläkin Niilo Tarvajärven ohjeet: Ylös, ulos ja lenkille!

Ilmari Ylä-Autio

Katupojat ry:n

puheenjohtaja