Lukijoilta: Miksi väkivalta lisääntyy?

Sananlaskuissa sanotaan: ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän ei siitä vanhanakaan poikkea”. Kuningas Daavidin poika Salomo, joka tiettävästi sananlaskut sepitti, oli hyvin viisas, mutta taisi kuitenkin hallita paremmin teorian kuin käytännön siitä päätellen miten paljon vaimoja hän otti ja miten kuningaskunnan hänen poikansa aikana kävi.

Käytännössä oikealle tielle ohjaaminen tapahtuu parhaiten antamalla lapselle aikaansa, osoittamalla hänelle hyväksyntää ja rakkautta, näyttämällä itse mallia. Vielä pari sukupolvea sitten tiukka kurinpito toimi, kun vanhempien sana oli laki ja auktoriteetteja kunnioitettiin. Silloinkin myönteiseen tulokseen pääseminen vaati vanhemmilta aikaa ja läsnäoloa.

Erityisesti poikien ongelmista on puhuttu ainakin parikymmentä vuotta. Viime aikoina huonovointisuus on kärjistynyt väkivaltaisuudeksi, jopa tapoiksi tai sen yrityksiksi. Kun pahoinvoivia liittyy yhteen, seurauksena on kiusaamista, aggressiivista käytöstä ja ilkivaltaa, pahimmillaan ryöstöjä ja jopa murhia.

Mediassa asiaa uutisoidaan ja kysellään, mistä tämä lisääntynyt väkivaltaisuus johtuu. Vaaditaan pikaista asioihin puuttumista, koulupsykologien lisäystä tai vastuussa olevan ministerin eroa. Syylliseksi arvellaan ajankohtaisia ilmiöitä, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamaa ahdistusta, korona-pandemian aiheuttamia toimenpiteitä, huumeita.

Oireilu kertoo televisiokeskustelussa esiintyneen koulun edustajan mukaan turvattomuudesta. Asiantuntijat tarjoavat rangaistusten sijasta ratkaisuksi uusien ajatusmallien opettamista, tunnetaitojen opettelua, moniammatillista yhteistyötä.

Kristillisdemokraattisen puolueen arvoihin on aina kuulunut perheen merkityksen korostaminen ja Raamatusta nousevien ohjeiden kunnioittaminen kaikessa päätöksenteossa. Olemme liikaa leimautuneet mediassa vain kaljan ja abortin vastustajiksi, tiukkapipoisiksi moralisteiksi, jotka ovat lisäksi suvaisemattomia homofoobikkoja. Uutisia seuraamalla voi kuitenkin todeta, että näennäisestä onnellisuudesta huolimatta suuri osa kansastamme voi huonosti. Tämä näkyy ahdistuneisuutena ja masennuksena, näköalattomuutena ja syrjäytymisenä. Osa käyttäytyy rajattomasti ja aggressiivisesti.

Lapsi ja nuori tarvitsee malleja ja samaistumiskohteita. Ensimmäiset mallit ovat omat vanhemmat. Perheiden hajoaminen johtaa monesti isän etääntymiseen tai jopa kokonaan katoamiseen elämästä. Erityisesti pojat kärsivät isän puutteesta, koska mieheksi kasvaminen tarvitsee mallin, ja toisaalta myös auktoriteetin. Tätä auktoriteettia haetaan sitten kapinoimalla yhteiskunnan rajoja vastaan. Poliisi ja lopulta vankeinhoitolaitos näitä rajoja yrittää opettaa. Raamatun mukaan se on perheen ja erityisesti isän tehtävä.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvitaan edelleen meitä, jotka näemme asiat Jumalan Sanan valossa. Seurauksitta ei elämän suojelemiseksi asetettuja rajoja voi rikkoa. Jeesus sanoi omilleen: ”Te olette maailman suola”. Kristillisten arvojen esillä pitäjiä tarvitaan.

Esa Ojanperä

KD-Seinäjoen paikallisosasto, pj