Lukijoilta: Milloin on sopivan ikäinen?

”Työntekijä on oikean ikäinen vain hyvin vähän aikaa – ensin ollaan liian nuoria ja potentiaalisen perhevapaan käyttäjiä, sitten liian vanhoja.” Näin totesi Ammattiliito Jyty:n puheenjohtaja Jenni Voima ja kuvasi osuvasti vallitsevaa työelämää, jossa ikääntyvinä pidetään 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä (I-P 18.1.2021).

Toisessa lehdessä eläkeikää lähestyviä, hiljattain eläkkeelle jääneitä sekä vanhuksia luonnehdittiin ”kuudenkympin ja kuoleman välissä” oleviksi henkilöiksi. Määrittelijä on työikäinen ja urillaan eteenpäin pyrkivä henkilö. Määrittely kuvannee henkilön arvoja.

Juuri ammattiin valmistunut on työnantajan näkökulmasta usein liian kokematon ja pidempäänkin työelämässä ollut tai ammatinvaihtaja voi olla väärällä painotuksella kouluttautunut ja kokenut.

Jotkut ovat puolestaan ylikoulutettuja. Näin siitäkin huolimatta, ettei kyseisellä työnhakualueella ole muita sopivia tehtäviä tarjolla. Koulutusta arvostavassa yhteiskunnassa vaihtoehtona saattaa tällöin olla työttömyyskortisto tai alueelta muutto.

Kaikesta huolimatta murehditaan työvoimapulasta, muuttotappioista, joustoista, osaamisen täydentämisestä ja mietitään tapoja ulkomaisen työvoiman saamiseksi. On kuitenkin aloja, jossa ammatin osaamisen lisäksi tarvitaan alueelle tyypillisten kielten taitoa. Hyvä vuorovaikutus, kielen ymmärtäminen ja kirjaaminen ovat muun muassa sosiaali- ja terveysalalla hoitoturvallisuus- ja viestintäasia. Muun työn ohessa niukalla kielitaidolla olevan ammattilaisen ja harjoittelijan työhön perehdyttäjällä on suuri vastuu. Tämä koskee kaikkia toimialoja.

Milloin ja minkä tahon mielestä kuntalainen sitten on sopivan ikäinen, riittävästi koulutettu, riittävän kokenut, tehokas, tuottava ja mahdollisimman vähän yhteisiä varoja ja palveluja kuluttava? Eri ikäluokkiin liittyvä kokonaiskuva on mielenkiintoinen.

Ikäihmisiin sekä vanhusten tilanteisiin liittyvä päätöksenteko, puheet ja todellisuus osoittavat, ettei tämä miljoonajoukko vieläkään saavuttaisi tavoitteita. Silti meitä kutsutaan harmaiksi panttereiksi, aktivistimummoiksi ja -papoiksi, kelpaamme lastenhoitajiksi, rankkaan omaishoitotyöhön, vapaaehtoistyöhön ja paljon muuta. Kelpaamme siis vastuuseen!

Työikäisille kohdennetuissa työpaikkailmoituksissa kriteereihin kuuluu koulutuksen ohella työkokemus. Meillä on myös muuta kokemustietoa. Käsi sydämelle: oletko työ- tai opiskeluyhteisössäsi, järjestö- tai kehittämistoiminnassa, päättäjänä, kotioloissa tai jollakin vastaanotolla konkreettisesti kokenut arvostettavan ja hyödynnettävän asiaosaamisen ohella kokemustietoasi?

Sen voi kokea syvästi. Niin kävi YLE Teeman (29.1.21) tv-dokumentissa 84-vuotiaalle Sergiolle, kun hänet valittiin salaiseksi agentiksi chileläiseen vanhainkotiin: ”Alan olla taas itseni – mieli alkaa keventyä”. Samaa korostaa organisaatiopsykologi Sahimaa (I-P 31.1.21): ”itselleen sopivaa ja oikeaa työtä tehdessä siitä löytyy myös mieli ja merkitys”.

Arja Hyytiä

Seinäjoki