Lukijoilta: Ministerit ja psykiatrit

Kun psykiatrilta kysyttiin paljonko kello on, oli vastaus: ”Paljonko haluaisit sen olevan?”

Edellä mainittu tulee väistämättä mieleen ministeri Saarikon selityksistä siihen, miksi myös hoiva-avustajat tulisi huomioida kokonaisuudessaan hoitajamitoituksessa. Voimassa olevan laatusuosituksen mukaan ”Numeerista mitoitusta ei hoito- ja tukipalveluhenkilöstön osalta tule pitää lupaehtona, ellei se ole erityisesti perusteltua.” ”Henkilöstörakennetta suositellaan monipuolistettavaksi siten, että viriketoiminnan ohjaajat lasketaan mukaan henkilöstömitoitukseen.”

Pyrkimyksenä olivat yli 33 miljoonan euron säästöt.

Saarikko: ”Hyvän hoivan kokonaisuuteen ja asiakaskokemukseen tarvitaan myös muita ammattilaisia hoiva-ammattilaisten rinnalle.”

Ehdotankin, että vanhusten hoitopaikoissa hoitajiksi lasketaan myös hoitokoirat, vierailevat kuorot ja postinkantajat.

Hyvää päivää kirvesvartta