Lukijoilta: Myös opettajat ovat ihmisiä

Koulukiusaaminen on paljon puhuttu aihe, mikä on hyvä asia. Mutta oletko koskaan kuullut, että opettajakin voi olla koulukiusattu?

Opetusalan työolobarometrin perusteella neljä viidestä peruskoulun tuntiopettajasta oli tullut kiusatuksi tai loukatuksi työpaikallaan. Valtaosa kiusaajista on oppilaita. Aiommeko todella vain ignoorata sen faktan?

Eivät opettajat ansaitse kiusatuksi tulemista sen enempää kuin kukaan oppilaskaan. Kiusattu opettaja ei jaksa opettaa, jolloin oppilaat jaksavat kritisoida tätä vielä enemmän.

Opettajan kiusaamisen vaikutukset eivät näy pelkästään hänessä vaan ne heijastuvat myös kenen tahansa oppilaan oppimistuloksiin, huolimatta siitä, osallistuuko hän kiusaamiseen vai ei.

Missä on empatia ja kyky arvostaa toisen tekemää työtä? Hyvät vanhemmat, opettakaa ne lapsille.

Sen lisäksi, että oppilaita rangaistaan merkinnöillä ja jälki-istunnoilla muiden nuorten kiusaamisesta, pitäisi ottaa huomioon myös opettajat, joihin tämä kohdistuu. Aihe vaatii lisää yhteiskunnallista keskustelua. Älkäämme enää vähätelkö tätä.

Vihainen koululainen