Lukijoilta: Nuorille kunnioitusta – työtä ja palkkaa

Lapsia ja nuoria on ohjattava työntekoon. Yksi parhaimmista kannustimista on oman rahan, palkan saaminen.

Sivistynyt, järjestäytynyt yhteiskunta on sitoutunut kunnioittamaan lapsen- ja ihmisoikeuksia. Yksi kunnioittamisen muoto on tehdystä työstä maksettava palkka, joka on oikeassa suhteessa työn määrään ja rasittavuuteen nähden.

Oikeuksien puolesta