Lukijoilta: Omaishoidon tuki verovapaaksi

Omaishoito on suomalaisen yhteiskunnan halvin hoitomuoto. Hoidettava saa elää tutussa elinympäristössä ja vierellä on koko ajan tutut ihmiset. Pitkittynyt korona aika on myös tuonut lisääntyvää yksinäisyyttä omaishoitajien arkeen.

Eläkeläisiä on jo lähes 1,6 miljoonaa. Moni eläkeläinen toimii omaishoitajana. Omaishoidon tuki on ministeriön päätöksellä tänä vuonna 413,35 - 826,18 euroa kuukaudessa. Verot vievät tuesta vähintään kolmasosan. Käteen jäävä osuus on todella pieni.

Intervallipäivät maksavat usein enemmän kuin on omaishoitajan nettopalkka. Varsinkin silloin, kun omaishoitaja on yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö. Vastaavasti hoitokustannukset kevyessä hoidossa ovat keskimäärin 120 euroa päivässä ja vaativimmillaan keskimäärin 360 euroa päivässä.

Eläkeläisistä 80 prosenttia pitää sotepalveluja erittäin tärkeänä, toimeentuloa vain prosentti, vaikka 40 prosentilla eläkeläisistä eläke on alle 1250 euroa kuukaudessa. Heistä kaksi kolmesta on naisia.

Eläkeläiset käyttävät muuta väestöä enemmän terveyspalveluja, jolloin korkeat maksukatot ja omavastuu rasittavat heidän talouttaan muuta väestöä enemmän. Maa tarvitsisi pikaisesti eläkeläisköyhyyden vähentämisohjelman.

Selvitykset osoittavat, että lähes 70 prosenttia eläkeläisistä kokee tulevansa kohdelluiksi toisen luokan kansalaisina ja taakkana. Ikääntymistä ja eläkeläisten kokemusta ei hyödynnetä riittävästi. Arvostusta lisäisi osaltaan se, että omaishoidon tuki tulisi verovapaaksi. Tätä eläkeläiset sekä muut omaishoitotyötä tekevät odottavat koronaepidemian aikana.

Jukka Vihriälä (kesk.)

Eläkeläinen

Seinäjoki